زینب پاشا، پیشتاز بیداری زنان مشروطه خواه در تبریز

نویسنده

چکیده

زینب معروف به بی بی شاه، زینب باجی، دهباشی زینب و زینب پاشا، یکی از مشروطه خواهان و زنان مبارز بنام دوره مظفری، زنی تبریزی الاصل که برای اولین بار در تاریخ ایران در دوره قاجار با چهل نفر از شیرزنان تبریز، با ستم پیشگان و به موازات آن، با نابرابریهای جنسیتی – که نظام فئودالی و دیدگاههای سنتی به زنان تحمیل کرده بودند به جنگ پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Zaynab Pasha Revolutionary Constitutionalist in Tabriz

نویسنده [English]

  • zahra mirzaeepari
چکیده [English]

Zaynab Pasha also known by the names of Bibi Shah, Zaynab Baji and Dah Bashi Zaynab was one of the constitutionalist women in Mozafaid period.Zaynab who was a Tabrizi origin lady along with forty courteous ladies started a partisianic fights from the first time in Ghajar period.