بررسی نقش حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی در انقلاب مشروطیت و رهبری مشروطه خواهان اصفهانی

نویسنده

چکیده

نهضت ضد استبدادی و عدالتخواهانهء مشروطیت ملت مسلمان ایران،یکی‌ از درخشان‌ترین و مهم‌ترین رویدادهای سیاسی-اجتماعی ایران پس از اسلام‌ می‌باشد.هدایت و رهبری دینی مشروطه خواهان اصفهان،به دست حاج آقا نور الله نجفی اصفهانی نیز،موقعیت برجسته‌ای به رهبری علما در مشروطیت‌ و تأثیرگذاری این خطه از سرزمینمان،در انقلاب مشروطه بخشید.انقلاب‌ مشروطیت،با بهره‌گیری از فضای مذهبی شهر اصفهان و حضور عالمی روحانی‌ در رأس آن،خط بطلانی بر حکمفرمایی ظل السلطان کشید و تأثیر عمیق و انکار ناپذیری بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی آن شهر و همگامی با مشروطه خواهان کشور،به رهبری آن عالم روشنفکر نهاد. بی‌تردید،بازبینی نقش رهبری حاج آقا نور الله در این نهضت،از اهمیت‌ ویژه‌ای برخوردار است که مدنظر این نوشتار قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Haj Aqa Noorollah Najafi Isfahan! in governing the Constitutional Revolution in Isfahan

نویسنده [English]

  • davud amini
چکیده [English]

Constitutional revolution of the Iranian Muslims is one of the glorious social and political events in Iran after acceptance of the great Islam.the role of Isfahan’s constitutionalists especially the high clergies in this movement is very significant.Haj Aqa Noorollah Najafi Isfahan! is the symbol of revolutionary clergies of this city.Using of this religious atmosphere, constitutional movement could frustrate the Zelolsoltan government.The active contribution of high clergies in the political movement highly influenced the social and economic situation of this city.Companionship of this city with constitutionalists arid the role of Haj Aqa Noori is the main theme of this paper