اسناد الکترونیکی، شگفت آورترین رسانۀ ارتباط جمعی در عصر حاضر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق عمومی

چکیده

یکی از رسانه‌هایی که در دهۀ اخیر به گونه‌ای بسیار گسترده در کشورهای پیشرفته مورد بررسی و استفاده قرار گرفته و حتی در بعضی کشورها با موفقیت به اجرا در آمده، رسانۀ اسناد الکترونیکی می‌باشد. هدف اصلی از به‌ کارگیری اسناد الکترونیکی، بسترسازی مناسب جهت دسترسی هرچه سریع‌تر، دقیق‌تر و بهتر اشخاص و سازمان‌ها به اطلاعات و برقراری ارتباطات و انجام خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت‌های بیش‌تر برای‌ افراد، جهت مشارکت در برنامه‌ها و پیشبرد اهداف و فرایندها می‌باشد. این مقاله، ابتدا به مفهوم، اهمیت، ویژگی‌ها، چرخۀ زندگی و آفات محیط اسناد الکترونیکی پرداخته و در پایان، راهکارهای لازم را برای ذخیره‌سازی و نگهداری‌ اسناد الکترونیکی ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Electronic records, the most incredible mass media of the present era

نویسنده [English]

  • Nadali Sadeghian