سرشماری در کرمان در سال 1300 ق. / 1883 م. / 1261 ش.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس تاریخ

چکیده

تاریخچۀ سرشماری در دورۀ قاجار و نمونۀ سندی که معرفی شده، اشاره دارد به فرمان ناصر الدین شاه، خطاب به‌ ناصر الدوله، سلطان عبدالحمید میرزا حکمران کرمان، در انجام احصائیۀ اهالی کرمان و توابع آن در سال 1300 ق./ 1883 م./1261 ش. که براساس دسته‌بندی‌های مختلف، از حیث میزان سن و مذهب و قومیت می‌باشد و تا حدی‌ اشاره به وضعیت خارجیان مقمیم ایران نیز دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The 1883 census in Kerman

نویسنده [English]

  • Mohammad Ebrahimian