ظهور سینما در ایران و نمایش نخستین فیلم ناطق ایرانی (دختر لر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد باستان شناسی و تاریخ هنر

چکیده

بانی ورود نخستین دوربین فیلمبرداری و نمایش فیلم در ایران، مظفرالدین شاه و اولین فیلمبردار ایرانی هم ابراهیم خان عکاس‌باشی است. این رویداد، درست پنج سال بعد از اختراع دستگاه سینماتوگراف به دست برادران لومیر در پاریس بود. نمایش فیلم دختر لر، نخستین فیلم ناطق فارسی، با کوشش عبدالحسین سپنتا در هندوستان فراهم شد و در سال 1313 ش./ 1934 م. اولین بار در سینما مایاک و سینما سپه تهران به نمایش عمومی گذاشته شد که با فروش فوق العاده روبرو گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The appearance of cinema in Iran and the screening of the first Iranian sound film (Dokhtar-e Lor)

نویسنده [English]

  • Zahra Mirzaei