کاتب چلبی و جهان‌نما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس تاریخ

چکیده

کتاب جهان‌نمای کاتب چلبی، یکی از اسنادی است که به نام خلیج فارس و محدودۀ جغرافیای آن اشاره کرده است و در زمان جنگ ایران و عراق برای اثبات تعلق خلیج فارس به ایران، به سازمان ملل متحد عرضه شده بود. این مقاله، به معرفی دانشمند و جغرافیدان ترک معروف به «کاتب چلبی» و اثر معروفش «جهان‌نما» با موضوع جغرافیا، می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Kateb-e Chalabi and Jahan-nama

نویسنده [English]

  • Nasrin Touni
چکیده [English]

The book Jahan-nama is one of documents in them have been pointed out Persian Gulf as a name and its geographical limits. This book has been offered to United Nations during Iraq-Iran war to prove that Persian Gulf belongs to Iran. This essay is dealt with introducing Kateb- e Chalabi, Turkish geographer and his famous work, Jahan-nama in the field of geography.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographists
  • Geography
  • Kateb –e Chalabi
  • Jahan-nama(book)
  • Iran
  • Persian Gulf