امکان‌سنجی ایجاد شبکۀ اطلاع‌رسانی برای آرشیوهای فنی سدها و نیروگاه‌های وزارت نیرو در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور شیراز

2 استادیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و مسئول آرشیو سد کارون سه

4 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و پژوهشگر مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت آرشیوهای فنی سدها و نیروگاه‌های وزارت نیرو در استان خوزستان و تعیین نقاط قوت و ضعف این مراکز، جهت ایجاد شبکۀ اطلاع‌رسانی در میان آن‌ها می‌باشد. جامعۀ مورد پژوهش، شامل آرشیوهای فنی تحت پوشش وزارت نیرو در استان خوزستان (10آرشیو) می‌باشد. یافته‌های این پژوهش، نشان داد که آرشیوهای فنی مورد بررسی، از لحاظ امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی، بودجه و به طور کلی از نظر کیفی و کمی در سطح مطلوبی قرار ندارند و با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌باشند که از جملۀ این مشکلات، می‌توان کمبود نیروی انسانی بویژه نیروی انسانی متخصص، تخصیص نیافتن بودجۀ مصوب سالانه (مشخص نبودن آن) از سازمان(های) مادر، کمبود فضای اختصاص‌یافته برای آرشیوها، مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، فقدان دسترسی به فناوری اطلاعات و نیز، شبکه‌های اطلاع‌رسانی پیوسته را، نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Feasibility Study of Developing Information Networks for Technical Archives of Dams and Power Plants of the Ministry of Energy in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Rahim Alijani 1
  • Hamid Moarefzadeh 2
  • Amir Ahvazian 3
  • N Karami 4
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the condition of technical archives of dams and power plants of the Ministry of Energy in Khuzestan province and to determine the strong and weak points of these centers in order to develop information networks among them. The research population consists of technical archives of the Department of Energy of Khuzestan Province (10 Archives). The findings of this research show that the studied technical archives are unsatisfactory in terms of facilities, equipment, manpower, budget and, in general, in terms of quality and quantity. These archives face many problems including insufficient manpower, especially skilled staff, lack of an approved annual budget from parent organization(s), lack of dedicated spaces for archives, software and hardware problems, lack of access to information technology and online information networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility study
  • information networks
  • technical archives
  • Ministry of Energy
  • Khuzestan province