تحلیل عملکرد شورای اسناد ملی (1349-1381 ش.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای تاریخ آکادمی علوم تاجیکستان

چکیده

هدف: هدف این مقاله، بررسی روند شکل‌گیری شورای اسناد ملی و بررسی عملکرد آماری آن در بازۀ زمانی 1349 تا 1381 ش. است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش این پژوهش اسنادی و متکی بر اطلاعات و آمار موجود در اسناد و رویدادهای حاکم بر کشور و سازمان اسناد ملی ایران است.
یافته‌ها و نتایج: تحلیل عملکرد «شورای اسناد ملی» بر مبنای حوادث و رویدادهای حاکم بر کشور و سازمان اسناد ملی ایران و با توجه به مشکلات و موانع موجود سازمان در برهه‌های مختلف، طبق اسناد و آمار انجام گرفت و در نهایت عملکرد این شورا در جایگاه قانونی خود و در سیر روند کلی حیات خود در سازمان موفق ارزیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Analysis of the National Records Council of Iran (1970-2002)

نویسنده [English]

  • Gholamhosein Nezami
چکیده [English]

Purpose: The aim of this research is to study the formation of Iran’s National Records Council and its performance during the years 1970-2002.
Methodology/Approach: This research is based on the information and statistics found in records and the events of Iran and the National Archives Organization.
Findings/Conclusion: Findings of this research show that, taking into consideration the existing problems and obstacles; the National Records Council has had a successful performance with regard to its legal status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Records Council
  • National Archives of Iran
  • Records Assessment Council
  • statistic performance