تبعات اجتماعی اسکان مهاجران لهستانی در ایران، طی جنگ جهانی دوم بر پایۀ اسناد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 کارشناس ارشد تاریخ اسلام و مدرس دانشگاه مولانا

چکیده

هدف: با حملۀ هیتلر و استالین به لهستان، روس‌ها هزاران اسیر از آن‌ها را به سیبری منتقل کردند. زمان حملۀ هیتلر به روسیه، در توافق بین استالین و فرماندۀ لهستان، عده‌ای از لهستانی‌ها برای کمک به متفقین در بهار 1321 ش. از طریق بندر انزلی وارد ایران شدند. نظامیان لهستانی برای جنگ در جبهه‌های متفقین به آفریقای جنوبی و هند رفتند، غیرنظامیان نیز در اردوگاه‌های دایرشده تا پایان جنگ در ایران باقی ماندند. هدف از این پژوهش بررسی تبعات اجتماعی حضور این مهاجرین است.
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بر اساس استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی تالیف شده است.
یافته‌ها و نتایج: در بدو ورود لهستانی‌ها به ایران، بحرانی‌تر شدن وضع خواروبار، شیوع امراض مسری و بروز فساد اخلاقی در جامعه پدیدآمد. به تدریج که زمینۀ فعالیت مهاجران در اجتماع فراهم شد، کودکان در آموزشگاه‌های دایر شده به آموختن قالی‌بافی و حکاکی روی آوردند. مردان نیز در کافه‌ها و هتل‌ها و همچنین زنان در منازل ثروتمندان به اشتغال پرداختند. فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی آن‌ها نیز رونق زیادی پیدا کرد. آن‌ها تعامل اجتماعی مطلوبی نیز با ایرانیان برقرار کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Consequences of Polish migrants in Iran during WW2 based on

نویسندگان [English]

  • Mosen Beheshtiseresht 1
  • Mohammad MohammadPoor 2
  • Gholamreza Yousefi 2
چکیده [English]

Purpose: Investigates social consequences of the presence of thousands PolishPWOs in Iran during WW2. They were a population transferred to Siberia following the invasion of Hitler and Stalin to Poland. Then, after the invasion of German to the Soviet Union, many Polish migrants were moved to Iran. Polish military personnel were sent to South Africa and India to fight the war. Others stayed in camps in Iran.
Method/Research Approach: Library and archival resources were utilized to prepare this article.
Findings: At the beginning food crisis in major cities intensified and contagious diseases spread in the country. Gradually, as the migrants settled down, the condition became favorable for them to become socially active: children attended school and learned different crafts like carpet weaving and the art of engraving. Men found jobs in hotels and restaurants and women worked as housemaids. Migrants organized numerous cultural and sport events. They established fruitful interactions with Iranians. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polish migrants- Iran- World War 2
اسنادی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم (1389) تهران، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری
بیات، نصرالله (1381) لهستان، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1381
شفا، شجاع الدین (1365) جهان ایران شناسی، بی تا
شاملویی، حبیب الله (1363) جغرافیای کامل جهان، تهران، انتشارات بنیاد
شوکت، حمید (1386) در تیررس حادثه زندگی سیاسی قوام السلطنه، تهران، نشر اختران
دایره ی مطبوعاتی لهستان سفارت کبرای جمهوری لهستان در ایران (1986) لهستان امروز، چاپخانه صبح امروز
دولتشاهی، علیرضا، لهستانیها و ایران (1386) انتشارات بال
ژرژ لنچافسکی، ژرژ (1351) غرب و شوروی در ایران، ترجمه ی حورا یاوری، ، تهران، نشر ابن سینا
مهدی نیا، جعفر، ر (1382) زندگی سیاسی ابراهیم حکیمی (حکیم الملک) تهران، انتشارات امید
--------------- (1371) زندگی سیاسی محمد علی فروغی، تهران، چاپ اول، انتشارات پانویس
جمعی از نویسندگان (1378) گذشته چراغ راه آینده است، تهران، انتشارات نیلوفر
نجاتی، غلامرضا (1378) مصدق سالهای مبارزه و مقاومت، تهران، مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا
 
خاطرات
آوانسیان، اردشیر (1378) خاطرات سیاسی، به کوشش علی دهباشی، تهران، انتشارات سخن
خزعلی، ابوالقاسم (1382) خاطرات، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
ساعد مراغه ای، محمد (1373) خاطرات، به کوشش دکتر باقر عاقلی، تهران، نشر نامک
سعیدی فیروزآبادی (1383) خاطرات، به کوشش محمد حسن میرحسینی، یزد، انتشارات دانشگاه یزد
سیاسی، علی اکبر (1386) خاطرات، تهران، نشر اختران.
گلشائیان، عباسعلی (1377) گذشته ها و اندیشه های زندگی یا خاطرات من، تهران، انتشارات انشتین.
مکی، حسین (1374) تاریخ بیست سالۀ ایران، تهران، علمی و فرهنگی
 
نشریات
اطلاعات (1321)
اطلاعات (1322)
اطلاعات (1323)
ایران (1321)
ایران ما (1322)
ستاره (1321)
صدای ایران (1321)
کیهان (1321)
نسیم شمال (1321)
اسناد
گنجینه سازمان اسناد ملی ایران
سازمان اسناد ملی، سند شماره ردیف:293003639، محل در آرشیو:339ع 5ب آ 1
سازمان اسناد ملی، سند شمارۀ ردیف:291001772، محل در آرشیو:44805 ب الف 1
سازمان اسناد ملی، سند شمارۀ ردیف:330000087، محل در آرشیو: 402 آ 2 آ
سازمان اسناد ملی، سند شمارۀ ردیف:240015680، محل در آرشیو:105 ل الف الف 1