موفقیت سازمانی در آرشیوها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا تهران

چکیده

در چند دهه اخیر تغییرات اجتماعی و تغییرات مربوط به فناوری، کار مدیران و به طرز مشابهی نحوه توسعه، کارکرد و روابط درونی و بیرونی سازمان‎ها را تحت تاثیر قرار داده است و به دنبال این تغییرات، واقعیت‌های جدیدی در سازمان‌ها و نظریات سازمانی جدید مطرح ساخته و یا بر اهمیت برخی از مفاهیم قدیمی افزوده است؛ که افزایش آگاهی درباره این واقعیت‌ها و مفاهیم و به کارگیری آن‌ها در سازمان، تاثیر بسزایی در پیشبرد امور خواهد داشت. در این نگارش، در حالت کلی از این واقعیت‌های جدید با نام "اساس موفقیت سازمانی" یاد می‌شود و سعی بر این است که به چند نمونه از این مفاهیم اشاره شود و تاثیر و جایگاه آن در سازمان‌ها به طور کل، و در سازمان آرشیو به طور خاص، مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Success in Archives

نویسنده [English]

  • Mahboubeh Moradian
چکیده [English]

In recent decades, social changes and changes related to technology have affected both the tasks of managers and the methods for development, functioning and relations inside and outside organizations. Accordingly, new factors have attracted attention in organizations and organizational theories and some old concepts have become more significant. Increasing the awareness about these facts and concepts and using them in organizations has an important effect on expediting organizational affairs. In this article, these new facts are referred to as “the basis for organizational success. Mention is made of some samples of these concepts and their effect and position in organizations, and especially in archives, is studied. Findings show that achieving organizational success in any organization, including archives, demands the manager and staff to learn and employ special skills such as: organizational culture, organizational learning, organizational relations etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archives
  • organizational success
  • Organizational culture
  • organizational learning
  • policy
  • organizational placement
  • support organization