مدیریت مالی در سازمان‌های آرشیوی با تأکید بر آرشیوهای ملی ایران و کانادا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا تهران

چکیده

اسناد و منابع آرشیوی، جزئی از شناسنامه هر کشور محسوب می‌شوند. آرشیوها، به دلیل این که محمل نگهداری و حفاظت از اسناد و منابع آرشیوی هستند، بسیار با اهمیت می‌باشند و مدیریت مالی، به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سازمانی، نقش مهمی در این راستا بر عهده دارد. این مقاله، به منظور آشنایی با مدیریت مالی در آرشیو، ارایه گردیده است. در این مقاله، درباره ماهیت و فرایند مدیریت مالی در آرشیو ها، بودجه و موارد مرتبط با آن، از جمله ضرورت توجه به مدیریت مالی در آرشیو، بحث خواهد شد. همچنین، یافته‌های مبتنی بر مطالعه درباره سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و کتابخانه و آرشیو کانادا، به منظور شناخت منابع و اطلاعات مالی این دو آرشیو، گزارش خواهد شد. در این مطالعه، با استفاده از مصاحبه، مشاهده و بررسی منابع موجود، داده‌های مورد نیاز گردآوری شده است. یافته‌ها، نشان می‌دهد که کتابخانه و آرشیو کانادا، بیش‌ترین هزینه و نیرو را، در قسمت برنامه‌ها و فعالیت‌های موردنیاز برای مدیریت تاریخچه مستند موردعلاقه کانادایی‌ها صرف کرده است؛ در حالی که آرشیو ملی ایران، بیش‌ترین مایه را برای استفاده از کالاها و خدمات، هزینه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Administration in Archival Organizations with an Emphasis on the National Archives of Iran and Canada

نویسنده [English]

  • Saeedeh Taqizadeh
چکیده [English]

Archival records and resources are a part of the identity of each country. Archives are vital because they preserve historical memory and evidence, and their financial administration is a matter of key concern.
This paper considers the topic of financial administration in archives. It reviews the nature and process of financial administration in archives, budgeting and related topics. The findings of a study on the National Library and Archives of Iran and the Library Archives Canada are reported to demonstrate the financial administration of these two archives. In this research, the required data was collected through interview, observation and review of existing resources. Findings show that the Library Archives Canada focuses most of its budget and energy on planning and activities required for the management of Canada’s recorded history, while the National Archives of Iran has spent most of its budget on goods and services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archives
  • financial administration in archives
  • National Library and Archives of Iran
  • Library Archives Canada