دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، شهریور 1383 
هیئت تفتیشی از دوره قاجار

صفحه 9-12

عبدالحسین نوایی؛ الهام ملک زاده


محافظت از اسناد آرشیوی در مقابل عوامل محیطی

صفحه 64-65

پیتر پاول کلاسینک؛ غلامرضا اسرار(مترجم)


کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشور های مستقل مشترک المنافع (4)

صفحه 83-85

ن.م. اندریوا؛ ا.ل. سولومینا؛ ا.ن. ساخارووا؛ الف.و. پانووا؛ و.و اولوسکایا؛ و.گ لارینا؛ ل.ا. بلیانینا؛ ن.ا.زوروا؛ابوالفضل کیانی بختیاری(مترجم)