کلیدواژه‌ها = وقفنامه
تعداد مقالات: 5
1. وقفنامه حمام میرزا موسی خان در تبریز

دوره 16، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 100-111

معصومه یزدی خسروشاهی


2. موقوفه میرزا محمد صارم الممالک درگزی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 75-80

علی کریمیان


4. وقف کتاب برای خواندن و به متولی وقف برگرداندن

دوره 13، شماره 4و3، زمستان 1382، صفحه 6-9

محمود روح الامینی


5. یک وقف نامه تاریخی

دوره 12، شماره 2 و 1، تابستان 1381، صفحه 24-27

عبدالحسین نوایی