کلیدواژه‌ها = اسناد کاغذی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی میزان تاثیر چسب‌های مرمتی در جذب و رشد عوامل بیولوژیک در حوزۀ اسناد آرشیوی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 62-79

زهره مرادخانی؛ مهناز عبدالله‌خان گرجی؛ رضا وحیدزاده؛ صدیقه روحی؛ رقیه محمودی


3. کنترل هوشمند اسناد الکترونیکی در عصر دیجیتال

دوره 13، شماره 2 و 1، تابستان 1382، صفحه 90-95

هانس هوفمن؛ نسرین بابایی(مترجم)