بررسی میزان تاثیر چسب‌های مرمتی در جذب و رشد عوامل بیولوژیک در حوزۀ اسناد آرشیوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 مسئول بخش مرمت/ موزه ملی ایران

3 دانشجوی دکترای مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی و مربی مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 کارشناس شیمی کاربردی/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

5 کارشناس شیمی کاربردی/سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

آنچه در درمان اسناد کاغذی مهم است، عدم تغییر خصوصیات اولیه شیء (شیمیایی، فیزیکی، و بیولوژیکی)، در اثر گذشت زمان است. انتخاب روش و مواد و مصالح درمانی مناسب می‌تواند تا حدودی از این روند جلوگیری کند. به نظر می‌رسد چسب‌های مورد استفاده در این حوزه، به دلیل فراهم نمودن شرایط محیطی مناسب، می‌توانند در جذب و رشد عوامل بیولوژیک موثر باشند.
هدف: این پژوهش به بررسی میزان تاثیر چسب‌های به کار رفته در مرمت آثار کاغذی- از لحاظ جذب و رشد عوامل بیولوژیک- تحت شرایط استاندارد محیطی می‌پردازد، که شامل سنجش میزان رشد میکروارگانیسم‌ها در هر یک از چسب‌ها و نمونه‌های تحت درمان با آن‌ها و مقایسه با نمونه شاهد بدون درمان است. دو گروه چسب‌های سنتی (سریش و نشاسته) و سنتزی (کربوکسی متیل سلولز و تکسی کریل) از رایج‌ترین چسب‌های مرمت آثار کاغذی در ایران هستند.
جامعه پژوهشی: شامل نمونه کاغذهای دست‌ساز و ماشینی و چهار نمونه چسب شاخص مرمت آثار کاغذی است.
روش/رویکرد پژوهش: جهت انجام مطالعات آزمایشگاهی، نمونه‌های یکسان از کاغذهای دست‌ساز و ماشینی جدا شده سپس، نمونه‌های کاغذ با چهار نمونه چسب انتخابی به روش مشابهی مرمت شدند. در مرحله بعد، تاثیر چسب‌ها بر روی نمونه‌های کاغذ، از جهت رشد عوامل بیولوژیک، مورد بررسی قرار گرفتند.
نتیجه گیری: در جمع‌بندی نتایج حاصل، شاهد این مسئله هستیم که تقریباً همه نمونه چسب‌ها می‌توانند باعث جذب و رشد عوامل بیولوژیک شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Eect of Conservation Adhesives on the Absorption and Development of Biological Agents in the Archival Records of Iran

نویسندگان [English]

 • Zohre Moradkhani 1
 • Mahnaz Abdollahkhan Gorji 2
 • Reza Vahidzadeh 3
 • Sedigheh Roohi 4
 • Roghayeh Mahmoodi 5
چکیده [English]

What is important in the conservation of paper records is that the records' initial features (chemical, physical, and biological) should not change through the pass of time. Selecting proper conservation methods and materials can prevent such changes to some extent. It seems that the adhesives used for repairing records may help the absorption and development of biological agents by preparing the proper environmental conditions. The aim of this research is to study the extent to which the adhesives used in repairing Iran's paper records affect the absorption and development of biological agents under standard environment conditions. This includes measuring the amount of development of microorganisms in each of the adhesives and the samples being repaired by them and comparing them with the non-repaired control samples. The most popular adhesives used for repairing paper records in Iran are traditional adhesives (including asphodel glue and starch) and synthetic adhesives (including Carboxymethyl Cellulose and Texicryl). Therefore the research population consists of handmade and machine-made papers and four types of adhesives typically used for repairing paper records. In order to carry out laboratory experiments, similar samples were separated from handmade and machine-made papers and then the paper samples were repaired with the four sample adhesives and with the same method. In the next stage, the effects of the adhesives on the sample papers were studied in terms of the development of biological agents. The research results indicate that almost all adhesive samples may lead to the absorption and development of biological agents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • paper records
 • repairing
 • Conservation
 • biological pollution
 • glue
 • adhesive
 • asphodel glue
 • starch
 • Carboxymethyl Cellulose
 • Texicryl