نویسنده = فرانک بحرالعلومی
تعداد مقالات: 2
1. ساختار مستندنگاری آثار کاغذی در موزه‌ها، آرشیوها و کتابخانه‌ها

دوره 22، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 108-133

سیده سمیه محسنیان؛ فرانک بحرالعلومی


2. نقد، گزارش و معرفی: طرح برنشین-حافظه کاغذ

دوره 18، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 121-130

فرانک بحرالعلومی