ساختار مستندنگاری آثار کاغذی در موزه‌ها، آرشیوها و کتابخانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان

2 مربی پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف ارتقای کیفیت شیوۀ مستندنگاری آثار کاغذی و ایجاد پایگاه داده‌های برخط، از طریق تدوین شناسنامه‌های عمومی – پژوهشی، حفاظتی و مرمتی و فرم صورت وضعیت انجام شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش تحقیق، شامل مطالعات کتابخانه‌ای، مطالعات میدانی و نیز بررسی کتاب‌ها و مقالات الکترونیکی به منظور دستیابی به پیشینۀ مستندنگاری و ساختار استاندارد مستندنگاری مجازی و ارائۀ الگوئی استاندارد برای آثار کاغذی است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها و نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مستندنگاری جامع - تدوین شناسنامۀ استاندارد برای آثار کاغذی - علاوه بر صیانت داده‌ها، یکی از اقدامات مهم و پایه در مدیریت خطر (به عنوان یکی از راهبردهای حفاظت پیشگیرانه) محسوب می‌شود. ضمن اینکه بانک اطلاعات ایجاد شده داده در مورد اثر را به صورت مجازی و بر خط - در کمترین زمان - در دسترس پژوهشگران و یا کارشناسان قرار می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structure of Documentation of Paper-based Works in Museums, Archives and Libraries

نویسندگان [English]

  • Somayyeh Mohsenian 1
  • Faranak Bahrololoumi 2
چکیده [English]

Purpose: This research has been carried out with the aim of improving the quality of the method for documentation of paper-based works and creating online databases through general-research IDs, conservation-repair IDs, and status forms.
Methodology/Approach: The research method included library study, field study and study of electronic papers and books. This was carried out to study the background of documentation and the standard structure of digital documentation and presenting a standard pattern for paper-based works.
Findings: The findings and conclusions of this research show that comprehensive documentation – preparing a standard ID for paper-based works – not only protects the data but is also an important and basic measure in risk management (as one of the strategies for preventive conservation). Furthermore, the database provides researchers and experts with online data about paper-based works immediately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • preventive conservation
  • data protection
  • documentation
  • databank
  • paper works