نویسنده = هادی وکیلی
تعداد مقالات: 2
1. نقش روسپیان شهر نو در کودتای 28 مرداد 1332

دوره 26، شماره 1، بهار 1395، صفحه 60-81

مصطفی لعل شاطری؛ هادی وکیلی