بررسی تکنیک عکاسی به کار رفته در عکس قطع بزرگ احمدشاه قاجار با بکارگیری آنالیزهای دستگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی

2 دکتری مطالعات موزه؛علم حفاظت و مرمت، عضو هیأت علمی گروه آموزشی مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر تهران

چکیده

هدف: هدف این مقاله یافتن تکنیک یک نمونه عکس پایه کاغذی بسیار بزرگ از احمدشاه قاجار، با ابعاد 50×140 سانتی‌متر، مربوط به اواخر دوره قاجار است.
روش پژوهش: روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع آمیخته و ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی شامل روش آزمایشی، تجربی و توصیفی است. انجام مطالعات کتابخانه‌ای و استفاده از روش‌های آزمایشگاهی FTIR، XRF و SEM-EDS همین‌طور شیمی تر و مشاهدات میکروسکوپی، از روش‌های مورد استفاده در این پژوهش است.
یافته‌ها و نتایج پژوهش: نتایج به دست آمده از بررسی و آنالیز عکس، به­وسیله دستگاه ­های FTIR، XRF و SEM-EDS در کنار آزمایشات شیمی تر و بررسی­ های میکروسکوپی نشان می­دهد، تکنیک عکس مورد بررسی، کلدیون تر است که با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی و حضور لایه نازک باریتا زیر امولسیون، عکس از نوع کلدیون مات با طیف­ دهی طلا است. نتایج آنالیز XRF نشان می­دهد از رنگدانه سفید سرب در رتوش پر کلاه و مداد برای بهبود کیفیت صورت، کلاه و یقه لباس استفاده شده است. در این پژوهش برای نخستین بار تکنیک یک عکس بسیار بزرگ از دوره قاجار با روش دستگاهی، مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Techniques Used in a Large Format Photograph of Ahmad Shah Qajar Using Device Analysis

نویسندگان [English]

  • Marzieh Seyyedahmadi 1
  • Koros Samanian 2
1 MA, Conservation and Restoration of Cultural and Historical Artefacts
2 PhD, Conservation and Restoration of Cultural and Historical Artefacts, Tehran University of Art
چکیده [English]

Purpose: To explore the technique used in a large (140*50 cm) paper photograph of Ahmad Shah Qajar. This is the first time that the technique of large format photograph of the Qajar era has been studied using device analysis.
Method/Research Design: Mixed methodology is used, including laboratory methods like X-Ray Fluorescence (XRF), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Scanning Electron Microscope (SEM), wet chemistry and microscopic examination.
Findings: The technique used in the photograph is Collodion. According to the electron microscope and the presence of thin layer of barium sulfate under the emulsion, the photo is a kind of opaque Collodion with gold spectroscopy. Results from X-Ray Fluorescence (XRF) show that white lead is used in retouching the hat and pencil in improving the quality of the face, hat and collar of the king's clothes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photograph؛ Ahamd Shah Qajar؛ Wet collodion؛ FTIR
  • XRF؛ SEM-EDS
 - ایتون، جرج.تی. (1364). شیمی عکس. ترجمه عبدالعلی ذکاوت. انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. چاپ اول. تهران.
- باتس، ویلفراید(1390). تاریخچه فشرده عکاسی، ترجمه کیارنگ علایی، انتشارات حرفه هنرمند، چاپ اول، تهران.
- ذکاء، یحیی(1376). تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران. شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
- سوریوگین، آنتوان خان(1295ه.ق.). رساله فن عکاسی، نسخه خطی کتابخانه ملی ایران، ثبت به شماره 167/ف.
- دالکجیان(1325ه.ق.). رساله فن عکاسی، نسخه چاپ سربی، تهران، چاپخانه فاروس.
- طهماسب پور، محمدرضا (1385). ایتالیایی ها و عکاسی در ایران. چاپ اول. نشر قو. تهران.
- طهماسب پور، محمدرضا(1381). ناصرالدین شاه عکاس( پیرامون تاریخ عکاسی ایران). نشر تاریخ ایران. تهران.
-طهماسب پور، محمدرضا(1377). بررسی کتاب های عکاسی در دوره قاجار. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عکاسی. دانشگاه هنر تهران.
- مورا، ژیل (1391). ترجمه حسن خوبدل و کریم متقی، نشر حرفه نویسنده، چاپ دوم، تهران