تأملی بر آرشیو سازی رسانه‌‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: در سال‌های اخیر، شمار کاربران شبکه‌‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر، گوگل پلاس، اینستاگرام و سایر شبکه‌‌های اجتماعی به‌سرعت در حال افزایش است؛ بنابراین، پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن بررسی متون در خصوص آرشیوسازی رسانه‌‌های اجتماعی به‌عنوان ابزارهای جدید و تعاملی انتقال اطلاعات به معرفی برخی از نرم‌‌افزارهای ویژه آرشیوسازی محتوا بپردازد و درنهایت به‌عنوان یک مطالعه موردی، بعضی از رسانه‌‌های اجتماعی موردِ استفاده کاربران داخلی را در پایگاه‌‌ آرشیو اینترنتی ارزیابی کند.
روش/رویکرد پژوهش: در مقاله حاضر از روش بررسی متون درباره آرشیوسازی وب، برداشت داده از نرم‌‌افزارهای رسانه‌‌های اجتماعی و نیز برای بررسی رسانه‌‌های اجتماعی از روش توصیفی با رویکرد پیمایشی استفاده‌شده است.
یافته‌‌‌های پژوهش: پژوهش حاضر نشان داد که بیش از ده نرم‌افزار برای آرشیوسازی رسانه‌‌های اجتماعی وجود دارد که اکثر آن‌ها هزینه‌دار هستند اما هنوز در ایران نرم‌افزاری برای برداشت محتوای رسانه‌های اجتماعی و آرشیوسازی آن‌ها وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: داشتن برنامه راهبردی در این زمینه اهمیت دارد. بااین‌حال، خروجی و محتوای این منابع زودگذر است و برای طولانی‌مدت دسترس‌پذیر نیست. درواقع می‌توان از این منابع، استفادة آنی کرد و برای استفاده‌های آتی باید تدبیری اندیشید.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Archiving the social media

نویسنده [English]

  • Amirreza Asnafi
چکیده [English]

Purpose: This paper looks at archiving social media as new tools for information exchange. It introduces a variety of the software used for data harvesting from social media. Internet Archives are examined for Iranian social media.
Method/ Research Design: Literature on web archiving and data harvesting is reviewed. Data was collected from the Internet Archives.
Findings: There are at least ten archiving software packages for social media. Most of them are not free, however. There is no software for data harvesting and archiving social media in Iran.
Conclusions: It is important to have strategic plan for archiving social media. However, the outputs and the content of such media are not stable and it is not possible preserve them in the long run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • web archiving
  • Social Media
  • Data Harvesting
  • Archiving Software
  • Internet Archive
اصنافی، امیررضا(1393). « آرشیو وب در ایران: از تصور تا واقعیت». کتاب ماه کلیات، ش186، صص6ــ8..
شریف، عاطفه(1391). «بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی-زمانی نمایه‌‌سازی و توجه به عناصر ابرداده‌‌ای در رتبه‌بندی صفحه‌‌های وب». پژوهش‌نامة کتابداری و اطلاع‌رسانی، 2(1)، صص175-194.
صمیعی، میترا(1391). «فرادادة حفاظت و تطابق آن با استاندارد الگوی مرجع سیستم اطلاعاتی آرشیوی باز (اُ. ای. آی. اس.)». فصلنامةمطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 92، صص152-169.
صمیعی، میترا؛ رضایی شریف‌آبادی، سعید(1389). «حفاظت رقمی در کتابخانه‌های رقمی: مرور راهبردها». فصلنامةمطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ش84، صص89-104.
کانال تلگرامی کتابخانة دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، بازیابی شده در تاریخ: 20/3/1395 از: https://telegram.me/feplib
نوشین فرد، فاطمه؛ رضایی‌ شریف‌آبادی، سعید؛ عشق‌آبادی، مریم(1391). «بررسی سیاست‌های مجموعه‌سازی آرشیوهای وب ملی چند کشور منتخب: ارائه سیاهه پیشنهادی برای آرشیوهای وب ملی». فصلنامةگنجینه اسناد، ش 85، صص80-106.
وبلاگ گروهی کتابداری و اطلاع‌رسانی، بازیابی شده در تاریخ: 20/3/1395 از: http://ilisa.blogfa.com
منابع لاتین
 
Archive Social Sofware. Available at: http://www.ArchiveSocial.com Accessed 19 May 2016.
 
Archive It Software. Available at: http://www. Archive-It.org Accessed 19 May 2016.
 
The British Library,(2010). "The British Library Collection Development Policy for Websites". Accessed 9 June 2016.from: http://www.bl.uk/reshelp/pdfs/modbritcdpwebsites.pdf.
Banks, Marcus(2009). "Blog posts and tweets: the next frontier for grey literature". In: Farace, Dominic & Schopfel, Joachim, editors. Grey Literature in Library and Information Studies. Berlin: De Gruyter, pp217-226.
Cook, T., & Schwartz, J.(2002)."Archives, records, and power: From (postmodern) theory to (archival) performance". Archival Science, v2, pp171-185.
 
Cunningham, A.(1996)."Journey to the end of the night: Custody and the dawning of a new era on the archival threshold". Archives and Manuscripts, 24(2), pp312-321.
 
Gilliland-Swetland, A. J.(2002). "Testing our truths: Delineating the parameters of the authentic archival electronic record". American Archivist,  65(2), pp196-215.
 
Harrower, N.; Heravi, B. R.(2015)."How to Archive an Event: Reflections on the Social Repository of Ireland". New Review of Information Networking, 20(1-2), pp104‑116.
 
Internet Archive. Available at: http://www.archive.org Accessed May 18 2016.
 
Kelly, B.; Hawksey, M.; O'Brien, J.; Guy, M.;Rowe, M.(2010). "Twitter archiving using Twapper Keeper: technical and policy challenges". In 7th International Conference on Preservation of Digital Objects (iPRES 2010). University of Bath.
 
Musser, L.(2016)." Preserving the Digital Record of Science and Engineering: the Challenge of New Forms of Grey Literature". Issues in Science and Technology Librarianship. Retrieved 29 May 2016. from: http://istl.org/16-winter/short.html.
 
Moore, Johan.(2013). "Social media: The next generation of archiving". Retrieved 2May 2016. from: https://fcw.com/articles/2013/11/25/exectech-social-media-archiving.aspx.
 
Ringham, Larissa;  Roman Amigo, Carolina(2016)."UBC Library Web Archiving 2016: Digital Projects Librarian at University of British Columbia Library".     Retrieved 28May2016. from:
 Thomson, S. D.; Kilbride, W.(2015). "Preserving Social Media: The Problem of Access". New Review of Information Networking, 20(1-2), pp261-275.
Worby, Nichloas. (2015). "Archiving social media:Ethical & legal concerns". Accessed 8 May 2016. From:
http://www.claconference.ca/wp-content/uploads/2015/06/I2_Archiving-Social-Media_Worby.pdf