کلیدواژه‌ها = شاه‌عباس
تعداد مقالات: 2
1. علل پیشرفت تجاری ارامنه جلفای نو در عصر صفوی (بر مبنای اسناد کلیسای وانک)

دوره 10، شماره 4و3، زمستان 1379، صفحه 16-27

شکوه السادات اعرابی هاشمی


2. نگرشی بر یک وقفنامه تاریخی از دوره صفویه

دوره 6، شماره 2 و 1، تابستان 1375، صفحه 20-27

سید حسن امیدیانی