کلیدواژه‌ها = تحقیقات تاریخی
تعداد مقالات: 2
1. گفتگو/اسناد و اهمیت آن در اثبات هویت ملی و تاریخی

دوره 8، شماره 4و3، زمستان 1377، صفحه 115-122

عمادالدین فیاضی(مصاحبه کننده)؛ پیروز مجتهدزاده (مصاحبه شونده)


2. روش کار با اسناد خطی

دوره 3، شماره 1، بهار 1372، صفحه 86-97

علی اکبر خان محمدی