کلیدواژه‌ها = تاریخ‌ شفاهی‌
تعداد مقالات: 1
1. آینده آرشیو و تحقیقات تاریخی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 95-102

سیما شارقی