جستاری در توزیع، تکثیر، و آرشیو فیلم‌های مستند: منبع اطلاعاتی فراموش شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف: هدف از اجرای این طرح بررسی امکانات و ارائۀ راهکارهایی برای راه‌اندازی و ادارۀ یک آرشیو متمرکز ملی از فیلم‌های مستند ایرانی به عنوان یکی از انواع منابع معتبر اطلاعاتی برای استفادۀ تمامی پژوهشگران است.
روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با رویکرد پیمایشی – توصیفی تدوین شده است. برای گردآوری داده‌های مقاله از روش‌های مصاحبه و سندی – کتابخانه‌ای استفاده شده و پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها به نتیجه‌گیری پرداخته شده است.
یافته‌ها و نتایج پژوهش: فیلم مستند یکی از قدیمی‌ترین انواع فیلم است که تأکید خاصی بر بازنمون واقعیت دارد و معمولاً عاری از عنصر تخیل است. استناد به حقایق موجود و نزدیکی این نوع فیلم به واقعیت موجب شده که سازندگان فیلم‌های مستند پیش از ساختن این نوع فیلم دست به پژوهش‌های گسترده‌ای بزنند تا بتوانند آثار قابل قبولی در این حوزه ارائه کنند. به همین دلیل، می‌توان فیلم مستند را حاصل پژوهش به صورت تصویری دانست که جایگزین متن مکتوب شده است. از سوی دیگر، وجوه اشتراک زیادی میان یک فیلم مستند و یک مقالۀ علمی پژوهشی وجود دارد که در این مقاله به تشریح آنها پرداخته شده است. اما مشکلاتی که بر سر راه توزیع و تکثیری فیلم مستند، به عنوان اثری مستقل و دارای حقوق پدیدآورنده وجود دارد، موجب شده که این آثار از دسترس پژوهشگران ایرانی علاقه‌مند دور بمانند. به عنوان راهکاری برای حل این مشکل، امکان فراهم‌آوری آرشیوی جامع، متشکل از تمامی فیلم‌های مستند ایرانی در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان پشتیبانی برای تمامی آرشیوهای موجود فیلم مستند و به منظور استفادۀ تمامی پژوهشگران ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distributing, Copying, and Archiving of Documentaries: Forgotten Resources

نویسنده [English]

  • Leila Maktabifard
چکیده [English]

Purpose: Aims to estimate feasibility of funding a national archive for Iranian documentaries as one of the most authentic and reliable information resources for researchers.
Methodology: Data is gathered using interviews and from archival and library resources.
Findings: As documentaries emphasize reality and generally do not have imaginational elements, documentary makers need to do extensive research before they start shooting. Also, there are some similarities between a peer reviewed article and a documentary. However, Problems of copyright and distribution has banned researchers from access to documentaries in Iran It is suggested that the Iranian National Library and Archives, develops an comprehensive archive of Iranian documentaries to overcome the problem of lack of access.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Documentaries
  • Archives
  • Distribution
  • Iranian National Library and Archives
آلتمن، اریک (1387). فیلم مستند و انواع آن. ترجمة گروه مترجمان. 24/11/1387از:
اسکویی، مهرداد (1387). مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، تهران. مصاحبه‌‌‌منتشر نشده.3 اسفند.
تهامی­نژاد، محمد (1387). پژوهش سینمایی. 20/10/1387از: www.peykemostanad.com
جهانفرد، نعمت الله (1385) فیلمخانة ملی ایران.در دائره­المعارف کتابداری و اطلاع رسانی( ج 2).تهران:سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
خوشنویس، حسن (1387). دفتر پژوهش­های فرهنگی، تهران. مصاحبة منتشر نشده، 27 به‌‌من.
دهقانپور، حمید (1382). سینمای مستند ایران و جهان. تهران: سمت.
سینمای مستند (1387). 29/10/1387 از:www.daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php
ضابطی جهرمی، محمد مهدی (1378). شکل­شناسی سینمای مستند ایران. پایان نامة کارشناسی ارشد سینما، دانشکدة سینما و تئاتر، دانشگاه هنر.
مظاهری­پور، پژمان (1388). مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، تهران. مصاحبه‌‌‌منتشر نشده، 22 فروردین.