بازتاب و پیامدهای خارجی جشن‌های 2500 سالۀ شاهنشاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی

چکیده

هدف: پاسخ به این سؤال که حکومت پهلوی تا چه حد توانست در بعد بین‌المللی به اهداف خود از برگزاری جشن‌های 2500 ساله دست پیدا کند.
روش/ رویکرد پژوهش: تحلیل تاریخی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و سندی.
یافته‌ها: برخی جراید و سران و رهبران کشورها به تعریف و تمجید و برخی به انتقاد جشن‌ها دست زدند. «کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی» به اقدامات متعددی در مخالفت با جشن‌ها دست زد. به نظر می‌رسد که برگزاری این جشن‌ها و حضور سران کشورها در آن بر منزلت بین‌المللی محمدرضا شاه افزوده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reactions to, and consequences of celebrating 2500th Anniversary of the Persian Empire

نویسندگان [English]

 • Hasan Zandiyyeh 1
 • Ali Ghanavaati 2
چکیده [English]

Purpose: To answer the question whether the ousted Shah's regime was successful in achieving its goal by celebrating the so-called 2500th Anniversary of the Persian Empire.
Method/Research Approach: Historical analysis using library and archival materials.
Findings: A number of world media and leaders of admired the event, others criticized it. International Confederation of Iranian Students organized numerous actions around the world to express opposition. Nevertheless, it seems that the event and presence of world leaders in the event added to the prestige of the Shah.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 2500th Anniversary of the Persian Empire
 • International Confederation of Iranian Students
 • «اعلامیه حقوق بشر»(1380،فروردین). ماهنامه حافظ، 13.
 • ایران در بند(1369).(ج6). تهران: مرکز اسناد لانه جاسوسی آمریکا.
 • برودین، ویرجینیا و دیگران(1353). راز آشکار(دکترین نیکسون کی­سینجر در آسیا).(مهدی تقوی و عبدالله کوثری،مترجمان).تهران:توس.
 • بزم اهریمن(1377). (ج2).تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.
 • .................(1378).(ج4). تهران): مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.
 • پاشا صالح، علی(2535). پیوندهای فرهنگی ایران و آمریکا. تهران:دبیرخانه ملّی دویستمین سال انقلاب آمریکا.
 • بیل، جیمز(1371). عقاب و شیر(ج1).(مهنوش غلامی،مترجم).تهران: نشر کوبه.
 • دولتشاه فیروز، مهین(1990). زندگی شاهزاده مظفر فیروز میرزا. پاریس:.
 • روحانی، سیّدحمید(1372).نهضت امام خمینی(ره).(ج3).تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 • زونیس، ماروین(1370).شکست شاهانه، روانشناسی شخصیت شاه(عبّاس مخبر،مترجم).تهران: طرح نو.
 • شوکت، حمید(1378). کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی(اتحادیه ملّی).تهران: انتشارات عطایی.
 • صدیق، عیسی(2536).یادگار عمر(ج4).تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
 • عدل، پرویز(1385). خانهی ما در فیشر آباد(خاطرات پراکندهی دکتر پرویز عدل).(شهریار ماکان،کوششگر).تهران: نشر البرز.
 • فاروقی، احمد و ژان. لوروریه(1358). ایران بر ضد شاه.( مهدی نراقی،مترجم).تهران: چاپخانة سپهر.
 • فرهمند، جلال(1382،زمستان)دیپلماسی درباری (اسنادی از حضور اشرف در سازمان ملل متحد)». تاریخ معاصر ایران،7(4).
 • مازندی، یوسف(1373). ایران ابر قدرت قرن.( عبدالرضا هوشنگ مهدوی،کوششگر).تهران: نشر البرز.
 • ·        الموتی، مصطفی(1370).ایران در عصر پهلوی(ج10).لندن: چاپ پکا.
 • میرخلف زاده، حسین(2535).سیری در تاریخ شاهنشاهی ایران.تهران: اقبال.
 • نجاتی، غلامرضا(1371).تاریخ سیاسی 25 سالۀ‌ی ایران(ج1).تهران: خدمات فرهنگی رسا.
 • نخستین سالگرد جشن دو هزار و پانصد سالۀ شاهنشاهی ایران(1351). بی­جا: بی­نا.
 • وحیدنیا، سیف­الله(1351،آذر).خاطرات حضرت پرزیدنت نیکسون از ایران. خاطرات وحید،14.

 

 • R.G.Hambly, Gavin(1991).The Autocracy: Mohammad Reza shah 1941 – 1979”, The Cambridge History of Iran( Vol 7). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Vanessa, Martin(2000). Creating An Islamic, Khomeini and the Making of a New Iran, London.New York: I.B.Tauris & Coltd Publishers.
 • ShapourSuren-Pahlav ( 1999). Cyrus the great the father & liberator from.www.cais-soas.com

 

 • روزنامة آیندگان(1350،مهر)، شماره­های 1154، 1159.
 • روزنامة اطلاعات(1350،مهر)، شماره­های 13611، 13615، 13621.
 • روزنامة جشن شاهنشاهی ایران(1350، مهر)، شماره­های 60، ، 62، 63.
 • روزنامة فرمان(1350، مرداد و شهریور)، شماره­های 5315، 5341، 5346.
 • روزنامة کیهان(1350، مهر)، شماره­های 8481، 8467، 8475، 8474، 8478.
 • مجلة خواندنی­ها(1350،شهریور و مهر)،32( 2، 3، 7).
 • مرکز اسناد انقلاب اسلامی، سند، ش بازیابی 285، کد پرونده 17-12081؛ش بازیابی 2670، کد پرونده 1-21176، 24/7/1350؛ ش بازیابی 274، کد پرونده 6-12081، 8/3/1350؛ ش بازیابی 2670، کد پرونده1- 21176، 8 آبان 1350؛ش بازیابی 3129، 22/10/1348؛ش بازیابی 2670، کد پرونده 1-21176، 21/7/1350؛ش بازیابی 274، کد پرونده 6-12081، 13/3/1350؛ش بازیابی 274، کد پرونده 6-12081، 1/3/1350.
 • مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران(متما)، ش 4-3215-113ر، 21/11/1349؛ش 3-4-121ش، 5/12/1349؛ ش 4-19-121ش، 19/10/1340؛ ش 2-2-171 الف، 8/3/1349.