نقشۀ معمار حسین‌علی تسلط از باغ فین کاشان؛ مطالعه و تبیین ماهیت و اهمیت یک سند تصویری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان

چکیده

نقشه‌ای که «حسین‌علی معمار، تسلط کاشانی» در سال 1313 خورشیدی از باغ فین تهیه کرد  یکی از نخستین مستندنگاری‌ها دربارۀ این باغ است. تفسیر این سند علاوه‌بر تبیین جایگاه آن را در میان منابع مربوط به باغ فین، وضعیت باغ را در دورۀ پهلوی و پیش‌از تعمیرات اخیر روشن می‌سازد.
روش/ رویکرد پژوهش: داده‌های این تحقیق از بررسی منابع مکتوب، اسناد و نامه‌ها و دقت در نقشۀ مدنظر  گردآوری شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نقشۀ حسین‌علی تسلط از باغ فین نقشۀ آسیب‌نگارانه است که به‌سفارش ادارۀ مالیۀ کاشان برای برآورد مخارج تعمیرات باغ ترسیم شده‌است. این نقشه تأثیری فراگیر در شکل‌گیری سیمای متأخر باغ در سدۀ اخیر داشته‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hossein Ali Tasallot Map of Fin Garden in Kashan; Study and explain the importance of a visual document

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Jayhani 1
  • Naghmeh Asadi-Chimeh 2
1 Assistant Professor, School of Architecture and Art, University of Kashan, Kashan, I. R. Iran
2 M.A. of Iranian Architecture Studies, Art University of Isfahan, Isfahan, I. R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This paper examines a map prepared back in 1935 for the Bagh-e Fin (=Fin Garden) in Kashan by Hossein Ali Tasallot Kashani, a traditional architect. The papers compares the map with similar maps prepared for the garden; also examines the type and the purpose of drawing it, and reports the state of the garden at the time.
Method and Research Design: Most of the data is obtained from archival documents and letters.
Findings and Conclusions: The map is not architectural, but ordered by Kashan Finance Department in order to estimate the cost of repairs needed. The map has had a great impact on the current appearance of the garden.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kashan
  • Fin Garden
  • Hussein Ali Tasallot
  • Persian gardens
منابع
اسناد
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران (ساکما): 19170/240؛ 1332/295؛ 38726/310؛ 293/481.
فهرست آثار ملی ایران، پروندۀ ثبت باغ فین به شمارۀ 238.
کتاب
اعتمادالسلطنه، محمدحسن‌خان. (1367). تاریخ منتظم ناصری. (ج3). (محمداسماعیل رضوانی، مصحح). تهران: دنیای کتاب.
اعتمادالسلطنه، محمدحسن‌خان. (1368). مرآةالبلدان. (ج4). (عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث، کوشش‌گران). تهران: دانشگاه تهران.
خسروی، محمدرضا. (1368). طغیان نایبیان در جریان انقلاب مشروطیت ایران. تهران: به‌نگار.
ساروخانی، زهرا. (1396). کاشان قدیم به‌روایت تصویر. کاشان: سورۀ تماشا.
سمسار، محمدحسن؛ جعفری، مهشید؛ سرائیان، فاطمه؛ امینیان، سیف‌الله؛ سادات بیدگلی، سیدمحمود. (1393). دانش‌نامۀ کاشان جلد 5: کاشانیان نامدار به‌روایت آلبوم‌خانۀ کاخ گلستان. (حسین محلوجی، ناظر). تهران: مؤسسۀ بنیاد فرهنگ کاشان.
سیف، هادی. (1379). نقاشی روی گچ. تهران: سروش.
عاطفی، افشین. (1388). نامۀ کاشان. (ج2). کاشان: همگام با هستی.
علی‌دوست، محمد. (1393). معماری ایرانی از نگاه تصویر: براساس طرح‌های اوژن فلاندن، پاسکال کست. تهران: طبع و نشر.
کلانتر ضرابی، عبدالرحیم. (سهیل کاشانی). (1378). تاریخ کاشان. (ایرج افشار، کوشش‌گر). تهران: امیرکبیر.
مدنی، ملاعبدالرسول. (1378). تاریخ اشرار کاشان. کاشان: مرسل.
منابع لاتین
Book
Wilber, Donald Newton; Ackerman, Phyllis. (1940). The Persian Garden. New York: The Iranian Institute of America.
Wilber, Donald Newton. (1962). Persian Garden and Garden Pavilion. Tokyo: Tuttle.
Article
Jayhani, Hamidreza; Rezaeipour, Maryam. (2016). “The authentic layout of the main avenue of Fin Garden in Kashan”. Studia Iranica, 45(1), pp 89-126.
Shandiz, Massoumeh; Jacobs, Peter. (2012). “Analyse du Jardin Royal de Fin en Perse (fin XVIe-XVIIe) d'aprés les source historiques”. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes, 25(4), pp 273-296.
Wilber, Donald Newton. (1957). “Bāgh-e Fīn near Kashan”. Ars Orientalis, Vol. 2, pp 506-508.
Visual Documents
Pascal Coste Manuscript. Bibliotheque municipal de Marseille. All rights reserved.
The Henry Viollet Photos. The French National Centre for Scientific Research- CNRS, Monde Iranien, France.
The Myron Bement Smith Collection, Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery Archives. Smithsonian Institution, Washington, D.C.