نویسنده

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

چکیده
چکیده
چکیده

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ganjine-Ye Asnad, Vol 30, No 1, (Spring 2020), Ser.No: 117

نویسنده [English]

  • Ganjineh Asnad

چکیده [English]

abstract
 abstract 
abstract 

کلیدواژه‌ها [English]

  • keywords

منابع

منابع

منابع