مدرسۀ آلیانس کرمانشاه و نقش آن در پیشرفت فرهنگی جامعۀ کلیمیان (1۲۸۱- ۱۳۰۵ش).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: گزارش نقش مدرسۀ آلیانس کرمانشاه درپیشرفت فرهنگی جامعة کلیمیان این شهر.
روش/ رویکرد پژوهش:این مقاله با تکیه بر اسناد و مدارک آرشیوی منابع اصلی نوشته شده‌است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: مهم‌ترین کارکرد مدرسۀ آلیانس کرمانشاه، ارتقاء سطح دانش و فرهنگ عمومی کلیمیان شهر بود. انجمن آلیانس کرمانشاه از پیشگامان جنبش آموزش زنان در کرمانشاه بود. این انجمن امکان جابه‌جایی طبقاتی جامعه یهودی را از فرودستان شهری به طبقۀ متوسط فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Alliance School and the Jewish community of Kermanshah

نویسنده [English]

  • mohamad ali alavikia
MA, History of Islamic Iran, Shahid Beheshti University, Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

Purpose: Reports the role of Alliance School in the cultural development of the Jewish community in Kermanshah.
Methodology and Research Design: Archival records and library resources were consulted to collect data.
Findings and Conclusion: The School was instrumental in promoting literacy and culture among the members of the community. It was a pioneer of women education in the city and helped the Jewish community to upgrade its status to the middle class.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kermanshah
  • Jews
  • Alliance Scholl
  • Modernization
منابع
اسناد
سازمان اسناد ملی ایران (ساکما): شمارۀ ردیف 297017246، 5 برگ.
اسناد بایگانی راکد آموزش‌وپرورش کرمانشاه، پوشۀ احصائیه‌ها، سال ۱۳۰۹، مدرسۀ آلیانس.
کتاب
اوبن، اوژن. (1362). ایران امروز (1906-1907). (علی‌اصغر سعیدی، مترجم). تهران: زوار.
رینگر، مونیکا. ام. (۱۳۸۱). آموزش، دین، و گفتمان اصلاح فرهنگی در دوران قاجار. (مهدی حقیقت‌خواه، مترجم). تهران: ققنوس.
سرشار، هما. (1994). تروعا: یهودیان ایرانی در تاریخ معاصر. (ج3). کالیفرنیا: مرکز شفاهی یهودیان ایران.
سرشار، هومن. (۱۳۸۴). فرزندان اِستر: مجموعه‌مقالاتی دربارۀ تاریخ و زندگی یهودیان در ایران. (مهرناز نصریه، مترجم). تهران: نشر کارنگ.
سلطانی، عبدالحسین. (1305). سال‌نامۀ ادارۀ معارف کرمانشاهان. کرمانشاه: مطبعۀ سعادت.
فریدالملک همدانی، محمدعلی. (۱۳۵۴). خاطرات فرید. (مسعود فرید، کوشش‌گر). تهران: زوار.
غیرت کرمانشاهی، عبدالکریم. (۱۳۳۸). کلیات آثار سید عبدالکریم غیرت. (به‌کوشش محمدسعید غیرت). تهران: چاپ‌خانۀ فردوسی.
کتاب آبی: انقلاب مشروطۀ ایران به‌روایت اسناد وزارت امور خارجۀ انگلیس. (1377). (رحیم رضازادۀ ملک، کوشش‌گر). تهران: انتشارات مازیار و انتشارات معین.
کهن، گوئل. (2008). همراه با فرهنگ: گوشه‌ای از تاریخ مؤسسۀ آلیانس در ایران، خاطرات الیاس اسحقیان. لس‌آنجلس: سینا.
کهن، گوئل. (2010). بر بال خرد: جامعۀ یهودیان ایران و هفتاد سال رهبری مذهبی. لس‌آنجلس: بنیاد آموزشی حاخام یدیدیا شوفط.
گروته، هوگو. (1363). سفرنامۀ گروته. (مجید جلیل‌وند، مترجم). تهران: مرکز.
لوی، حبیب. (۱۳۳۹). تاریخ یهود ایران. تهران: کتاب‌فروشی یهودا بروخیم.
ناطق، هما. (1380). کارنامۀ فرهنگی فرنگی در ایران. تهران: نشر البرز.
نِتصر، اَمنون. (1996). پادیاوند (پژوهش‌نامۀ یهود ایران). (ج1). لس‌آنجلس: انتشارات مزدا.
مقاله
ژوزف، ادوارد. (1363). «اندر تلاش سوادآموزی». فصل‌نامۀ ره‌آورد، صص 174-187.
میرزایی، مرتضی؛ میرزایی مقدم، داود. (16مرداد1395). «میسیون، میسیونری و تبلیغ مسیحیت در ایران». دریافت‌شده از: https://www.balagh.ir/content/6994.