منابع دیداری-شنیداری: دسترسی و حفاظت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی،دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف آرشیوهای دیداری-شنیداری فراهم‌کردن گسترده‌ترین دسترسی ممکن به مجموعه‌هاست. این هدف با حفاظت و نگهداری منابع در تعارض نیست؛ ولی به‌سادگی هم محقق نمی‌شود، چون آرشیوها موظف‌اند همۀ منابع تحت مراقبت خود و همچنین منابع موقت را دربرابر دست‌کاری، تحریف، سانسور یا تخریب محافظت کنند.
روش/ رویکرد پژوهش: در آرشیوهای دیداری-شنیداری ازجمله آرشیوهای رادیوتلویزیونی دو کارکرد اصلی وجود دارد که عبارت‌اند از: حفظ و نگهداری منابع، دسترس‌پذیرکردن منابع. مسئله این است که آرشیوداران چگونه باید این کارکردها را در کنار هم انجام دهند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: در پژوهش حاضر سعی بر آن است که عوامل مؤثر بر نگهداری و دسترسی به منابع مشخص شود و با بررسی و تحلیل آن‌ها بیان شود که دسترسی به منابع، کجا به حفاظت بیشتر کمک می‌کند و کجا حفاظت را به‌خطر می‌اندازد و درنهایت چه راهکار(هایی) وجود دارد که سهم هرکدام از کارکردها تاحدِّممکن در آرشیوها حفظ شود و یکی تحت تأثیر دیگری قرار نگیرد.
شتی و مطالعات مردم‌شناسی درصدد افزایش نفوذ سیاسی خود بودند و با اتکا به مصونیت قضایی، پاره‌ای از معضلات اجتماعی را پدید آوردند. این معضلات، واکنش شدید و دیدگاه منفی مردم اصفهان را به حضور اتباع آمریکایی در این شهر به‌دنبال داشت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Audiovisual Archives: Access vs. Conservation

نویسنده [English]

  • Mahboobeh Mehrizi
MA, Knowledge and Information Science, University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: This paper explains what factors impact preservation and access to materials in audiovisual archives, including those of radio and television; where and when access contributes to preservation and where it endangers them due to such acts as manipulation, distortion, censorship or destruction. The paper proposes strategies for maintaining a balance between the two.
Method and research design: Library resources were consulted to prepare this paper.
Findings and conclusion:  Migration of contents to alternative formats is suggested as an effective strategy to achieve the balance between preservation and access.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audiovisual Archives
  • Accessibility
  • Conservation
منابع
کتاب
ادموندسون، ری. (1387). فلسفه و اصول آرشیوداری دیداری-شنیداری. (وحید طهرانی‌پور، مترجم). تهران: کتابدار. ص107.
سلطانی، پوری؛ راستین، فروردین. (1379). دانشنامۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: فرهنگ معاصر.
قدیمی، علی؛ مهریزی، محبوبه. (1394). فرهنگ اصطلاحات آرشیوداری دیداری، شنیداری. تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران.
مجموعه‌مقاله
مهریزی، محبوبه. (1393). «آیا ما می‌توانیم میراث دیداری شنیداری خود را نگهداری کنیم؟». چاپ‌شده در کتاب آرشیو و آرشیوداری: مجموعه‌مقاله‌های نخستین همایش ملی آرشیو (آرشیو برای همه). تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران.
منابع لاتین
Green, Steve. (2007).“The Challenge of Preserving Audiovisual Records”. Prologue Magazine, Summer 2007, Vol. 39, No. 2. (Electronic reference): Retrieved November 5, 2017, from: https://www.archives.gov/publications/prologue/2007/summer/technology.html
IASA.(2011). “Providing Access”. (Electronic reference): Retrieved September 17, 2017, from: https://www.iasa-web.org/ethical/23-providing-access

National Film and Sound Archive of Australia (NFSA). Glossary. (Electronic reference): Retrieved September 10, 2017, from https://www.nfsa.gov.au/preservation/preservation-glossary

Ngulube, Patrick. (2003). “Preservation and Access to Public Records and Archive in South Africa”, University of Natal.
Walsh, David. (2006). “The Preservation of Film and Video”. Talk given at the Baltic Audiovisual Archival Council seminar, Riga, Latvia, 22-24 September 2006. (Electronic reference): Retrieved October 1, 2017, from: www.baacouncil.org/media/public/files/2006/david.pdf
 
 
ont-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA'>