ترسیم نقشه موضوعی اسناد جنگ تحمیلی: مطالعه موردی وصیت‌نامه فرماندهان پاسدار شهید استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد شمال تهران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه یزد

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مطالعه وصیت‌نامه فرماندهان پاسدار شهید استان کرمان به‌عنوان اسناد جنگ تحمیلی از طریق رویکرد ترسیم نقشه‌های موضوعی است .
روش/ رویکرد: پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است که به تحلیل محتوا به روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان و فن خوشه‌بندی می‌پردازد. تحلیل محتوا روی 68 متن کامل از وصیت‌نامه فرماندهان پاسدار شهید استان کرمان صورت گرفته است. اصطلاحات نمایه‌ای آن‌ها، با مدل نمایه‌سازی خودکار شکاف-گلچین، از متن وصیت‌نامه شهدا استخراج شد. حاصل آن 1879 اصطلاح بود. از طریق قانون برادفورد، 98 اصطلاح‌ به‌عنوان مفاهیم هسته در این وصیت‌نامه‌ها برگزیده شد.
یافته‌ها: با توجه به خوشه‌های حاصل از نمودار سلسله‌مراتبی، هشت محور اساسی در این وصیت‌نامه‌ها تشخیص داده شد که رانت یا محور اصلی آن‌ها، دو اصطلاح «خداوند» و «اسلام» بود. نتایج حاصل به‌صورت مضمونی و ذهنی با چند نامه از آخرین نامه‌های کشته‌شدگان جنگ جهانی دوم توسط نازی‌ها مقایسه گردید.
نتیجه‌گیری: چندین محور در گروه وصیت‌نامه شهدا و کشته‌شدگان جنگ جهانی دوم مشترک است. تفاوت اساسی بین این دو گروه در درون‌مایه و ذهنیت رزمندگان است. وجه تمایز این دو گروه، وجود عنصر ایدئولوژی اسلامی با محوریت مفاهیم و بزرگان دینی، به‌ویژه شهدای کربلا، در وصیت‌نامه شهداست که جنگ ایران و عراق را متمایز می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Thematic Mapping of Last Wills and Testaments of the Iranian Commanders in the Iran- Iraq War (1980-1988)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mahmoodi 1
  • Mohammad Tavakolizadeh Ravari 2
چکیده [English]

Purpose: To establish dominant themes in the wills and testaments of the martyred commanders, members of the Islamic Revolutionary Guard from Kerman Province during the Iran-Iraq war. 
Method/Research Design: The content analysis was carried out on the full version of the 68 texts. Keywords were extracted using automatic indexing techniques. Based on Bradford's distribution model keywords, 98 out of 1879 were identified as core concepts, which were analyzed by two techniques: hierarchical clustering and social network analysis. The result was compared against a collection of contemporary letters written by soldiers who were killed during the Second World War.
Findings: The maps revealed eight axes in the testaments, including "God" and "Islam". Comparison showed a number of common axes in both groups of testaments. However, significant differences appear to be in the themes and the mentalities of the writers of the two groups. In the Iranian testaments the main feature was belief in Islam and the mention of prominent Shiite figures, in particular Imam Hossein, the grandson of the Prophet Muhammad as well as his followers killed alongside with him in Kerbela.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis- Iran-Iraq War-Martyrs Testaments- Thematic Mapping
ابراهیمی، نبی‌الله. (1389). «نقش جنگ در جامعه‌پذیری و هویت ایرانیان؛ از معرفت‌شناسی لاکاتوش تا هستی‌شناسی ونت».فصلنامه تخصصیجنگ ایران و عراق، 9(32)، صص 9-22.
توکلی‌زاده راوری، محمد. (1394). «مدل دومرحله‌ای شکاف- گلچین برای نمایه‌سازی خودکار متون فارسی». تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی کشور. 21(1)، صص 13-40.
توکلی زاده راوری، محمد؛ سهیلی، فرامرز.(1395). «ویژگی‌های مشترک قوانین تجربی معروف در علم سنجی: نگاهی از زاویه دسته بندی داده‌ها بر اساس توزیع فراوانی». مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 27(1)، صص 25-42.
رحمتی، مهدی. (1388). «جنگ تحمیلی و هویت ملی». فصلنامه تخصصی جنگ ایران و عراق، 7(28)، صص41-56.
        مجموعه مقالات
صدیق اورعی، غلامرضا. (1385). «تحلیل محتوای وصایا و آثار فرهنگی شهدا» در مجموعه مقالات علمی و پژوهشی دفتر مطالعات و تحقیقات بنیاد شهید و امور ایثارگران. سالنامهپژوهش، شماره 1، تهران: شاهد.‎
پایان‌نامه
آقایی، حسین. (1390). «تحلیل ساختاری و محتوایی وصیت‌نامه‌های شهدای دفاع مقدس»، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی)، دانشگاه اصفهان.
 عرب نژاد، زهرا. (1380). «بررسی خاستگاه اجتماعی شهدای شهرستان کرمان و تحلیل محتوای وصیتنامة شهدای شهرستان کرمان»، (پایان‌نامه کارشناسی علوم اجتماعی «گرایش پژوهشگری»)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
منابع لاتین
-       Ahmed, A. & Xing, E. P. (2010, October). “Staying informed: supervised and semi-supervised multi-view topical analysis of ideological perspective”. In Proceedings of the 2010 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, (pp. 1140-1150). MIT, Massachusetts, USA, 9-11 October 2010, c 2010 Association for Computational Linguistics.
-       Bellegarda, J. R. (2010, June). “Emotion analysis using latent affective folding and embedding”. In Proceedings of the NAACL HLT 2010 workshop on computational approaches to analysis and generation of emotion in text, (pp. 1-9). Los Angeles, California, June 2010, c 2010 Association for Computational Linguistics.
-       Bradford, Samuel C. (1934). “Sources of Information on Specific Subjects, Engineering”. An Illustrated Weekly Journal, (London), 137, (26 January), pp. 85–86.
-        Letzte Briefe zum Tode Verurteilter 1939-1945. (1962). München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
-       Lin, W. H.; Xing, E. & Hauptmann, A. (2008). “A joint topic and perspective model for ideological discourse”. In Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases. (pp. 17-32). Springer Berlin Heidelberg.
-       Malešević, S. (2010). The sociology of war and violence. Cambridge University Press
-       Pang, B. & Lee, L. (2008). “Opinion mining and sentiment analysis”. Foundations and trends in information retrieval, 2(1-2), pp. 1-135.
-       Somasundaran, S. & Wiebe, J. (2010, June). “Recognizing stances in ideological on-line debates”. In Proceedings of the NAACL HLT 2010 Workshop on Computational Approaches to Analysis and Generation of Emotion in Text, (pp. 116-124). Los Angeles, California, June 2010, c 2010 Association for Computational Linguistics.
-       Rogers, E. M. (2010). Diffusion of innovations. New York: Simon and Schuster.
 
-  عظیمی، فخرالدین. (1372). بحران دموکراسی در ایران (1320- 1332). (چ1). (عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، مترجمان). تهران: البرز.
 
-  محمدی، ولی‌الله. (1350). بانک و عملیات بانکی. (ویرایش2). تهران: مؤسسه عالی حسابداری.
- مک‌گی، جورج؛ والترز، ورنون ‌آنتونی. (1369). سه گزارش، پیرامون ملی شدن صنعت نفت ایران. (غلامرضا نجاتی، مترجم). تهران: شرکت سهامی انتشار.
-   هدایت، مهدی‌قلی.‌ (1375). خاطرات و خطرات: توشه‌ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه‌ای از دوره زندگی من. تهران: زوار.
مقاله
-    طالبان، محمدرضا. (1387). «تأملی بر تکنیک ردیابی فرایند در مطالعات انقلاب اسلامی ایران». فصلنامه متین. شماره 40، صص 96- 118.
نشریه
مجله خواندنیها، (سال 12، شماره 40، 24 دی 1330، ص 3)؛ (سال 12، شماره 11، 13 مهر 1330، ص 3)؛ (سال 12، شماره 7، 30 شهریور 1330، ص 4)؛ (سال 11، شماره 93، 22 تیر 1330، ص 2)؛ (سال 9، شماره 57، 17 اردیبهشت 1328، ص 5)؛ (سال 9، شماره 27، 2 بهمن 1327، ص 2)؛ (سال 9، شماره 21، 11 دی 1327، ص 2)؛ (سال 9، شماره12، 9 آذر 1327، ص 2)؛ (سال 9، شماره 2، 4 آبان 1327، ص 2)؛ (سال 8، شماره 101، 30 مرداد 1327، ص 6)؛ (سال 8، شماره 77، 8 خرداد 1327، ص 7).
 منابع لاتین
- Burrell. R. M. (1999). Iran Political Diaries: 1881-1965. (Vol 13). Oxford: Archive Editions.
- Jonse. Geoffery. (1989). Banking and Empire in Iran. (Vol 1). London: Cambridge university.