حفاظت رقمی (دیجیتالی) و حق نشر (کپی رایت):مطالعه ای بین المللی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر قانون حق نشر (کپی رایت) بر حفاظت رقمی (دیجیتالی)، بازنگری در پیمان جاری حق نشر، پیمان برن و قوانین مرتبط با آن و تاثیر آن ها بر حفاظت رقمی و نیز ارائه پیشنهادهائی برای کمک به کتابخانه ها، آرشیوها و دیگر مؤسساتی است که از آثار رقمی نگهداری و محافظت می کنند. استرالیا، هلند، انگلستان و ایالات متحده، چهار کشور مورد مطالعه هستند. این مطالعه، دریافت که در بسیاری از موارد، آثار رقمی را با یک روش اصولی حفاظت نمی کنند. این مسئله، تا حدی به این خاطر است که نظارت بر حفاظت رقمی به نسبت حفاظت از مواد غیررقمی، متضمن مباحث دشوارتر در مسئله حق نشر است. همه کشورهای مورد مطالعه، استثناهائی برای فعالیت های حفظ و نگهداری دارند. به هر حال، در جزئیات قوانین کشورها تناقضاتی وجود دارد و در این که چگونه این قوانین در محیط رقمی به کار برده شوند، جای چون و چرا باقی است. هیچکدام از کشورهای مورد مطالعه، هنوز یک روش ملی واحد برای گردآوری مواد رقمی ندارند. گاهی ممکن است معیارها و روش های حفاظت فنی، موانع عملی درخور توجهی برای حفاظت ایجاد کند. رهیافت های جاری برای از میان بردن این موانع، فاقد عمومیت است و شامل اخذ اجازه از اشخاص دارنده حقوق و کم وبیش استفاده از شرایط مجازی است که حفاظت رقمی را مجاز می شمارد. علاوه بر این، هنوز راه حل مؤثری برای مسائل عمومی آثار فاقد نام پدیدآور (ابتر) وجود ندارد. در این مطالعه توصیه می شود خط مشی های ملی و قوانین تعدیل شوند، تا حفاظت رقمی آن گونه که بایسته است، مطابق با معیارهای برتر بین المللی تحقق یافته، به ترویج سامانه های ملی برای مجموعه منابع رقمی در مؤسسات مجموعه ساز ملی و دولتی بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital Preservation and Copyright: An International Study

نویسندگان [English]

  • J.M Besek
  • elahe hoseini
  • atefeh kalntari
چکیده [English]

The aim of the International Study on the Impact of Copyright Law on Digital Preservation was to review current copyright and related laws and their impact on digital preservation, as well as to make recommendations to help libraries, archives and other preservation institutions sustain digital works. Study partners are based in Australia, the Netherlands, the United Kingdom and the United States. The study found that, in many cases, digital works are not being preserved in a systematic way. This is partly because digital preservation entails more difficult copyright issues than preservation of non-digital material. All the surveyed countries have some form of exception for preservation activities. However, there is inconsistency in the details between the countries’ laws and uncertainty in how they apply in the digital environment. None of the countries surveyed have a uniform national system yet for collecting digital materials. Technological protection measures and licensing arrangements may, in some cases, present significant practical barriers to preservation. Current approaches to address these barriers are ad hoc and include requesting permissions from individual rights holders and some use of model licence terms that permit preservation. Moreover, as yet, there are no effective solutions to the general issue of orphan works. Recommendations of the study include suggestions for drafting national policies and adapting laws to allow digital preservation to be undertaken as necessary, in accordance with international best practice standards, and for promoting national systems for the collection of digital materials by relevant state and national collecting institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual property/ Copyright/ Digital preservation/ Electronic data sources/ The Berne Convention/ Australia/ the United Kingdom/ the United States/ the Netherlands