نگاهی به اسناد سیور غال در دوره صفویه (بررسی اسناد سیورغال موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی)

نویسنده

سرپرست گروه اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

چکیده

یکی از مهم‌ترین دوره‌های حکومتی در ایران،در عصر صفویه می‌باشد که به رغم اهمیت زمانی این دوره و وجود منابع غنی پژوهشی مانند نسخ خطی و سفرنامه‌ها متأسفانه در زمینهء اسناد-که مهم‌ترین منابع تاریخ پژوهی به‌ شمار می‌روند-فقیر و تهیدست می‌باشیم؛زیرا سندهای آن عصر غالبا از میان رفته و اکثر پژوهشهای موجود بر پایهء منابع تاریخی صورت گرفته است.در زمینه‌هائی همچون موضوعات اداری،مالی و اجتماعی-که‌ دچار ضعف منبع هستیم-نیز تحقیقات صورت گرفته ناچیز می‌باشد.اسناد موجود در کتابخانهء مرکزی آستان‌ قدس،در زمرهء غنی‌ترین و منحصر به فردترین اسناد این دوره به شمار می‌آید که ارزش اطلاعاتی زیادی در زمینه‌های مختلفت اجتماعی،اقتصادی،مذهبی و سیاسی دارد.پژوهشی که در اینجا تقدیم می‌گردد،به موضوع‌ سورغال برمی‌گردد که یکی از اصطلاحات مهم مالی دورهء صفویه می‌باشد که در نگارش آن سعی شده با بررسی مختصر پژوهشهای انجام شده،اطلاعات اسناد سیورغال موجود در این مرکز،براساس محتوا و اهمیت‌ موضوعی دسته‌بندی شود و در صورت لزوم برای توضیح بیش‌تر آن از منابع همزمان استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review of Soyurghal Records in the Safavid Era (A Study of Soyurghal Records in the Astane Ghodse Razavi Record Center)

نویسنده [English]

  • abolfazl hasanabadi
چکیده [English]

Although there are valuable research sources such as manuscripts and itineraries from the Safavid era, which is one of the most important dynasties of Iran, there is a lack of records, which are key sources for historical research. These records have mostly been destroyed; therefore, most of the present studies are based on other historical sources. Due to lack of sources in the administrative, economical, and social fields, only a small amount of research has been done. The Safavid era records in the central library of Astane Ghods are considered to be among the most valuable and most unique records from this era. They have great informational value in social, economic, religious, and political issues. The following study is about “Soyurghal” which is one of the important financial terms in the Safavid era. After a brief study of previous research, the Information in the Soyurghal records of the Astane Ghodse Razavi record center has been classified according to content and importance of subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • historical records
  • Safavids
  • financial terms
  • Soyurghal