بازخوانی فرمانی از مظفرالدین شاه قاجار

نویسنده

چکیده

بیراه نیست اگر گفته شود که مهمترین ابزار در مطالعات تاریخی اسناد هستند، زیرا در اکثر اوقات حتی پدیدآورندگان و شاهدان حوادث نیز ناگزیرند برای اثبات گفته های خود سند ارائه دهند. در این میان بدیهی است که همه اسناد از ارزش یکسانی برخوردار نیستند. عوامل بسیاری از جمله شخصیت پدیدآوردنده سند در ارزشیابی اسناد دخیلند. به همین خاطر اسنادی که سال ها پیش از طرف شاهان ایران صادر شده اند، از ارزش بالایی برخوردارند. در این مقاله یکی از این گونه اسناد که توسط مظفرالدین شاه قاجار صادر شده، بازخوانی و معرفی شده است. شاید عمده ترین ارزش این سند را بتوان در راستای مطالعات مربوط به تاریخ قضا و دادگستری در کشور دانست، چه متن آن در پی متظلم شدن یکی از شهروندان اصفهانی در دربار قاجاریه صادر شده که مدعی بوده است یک تاجر با زور و تزویر و کمک افراد دولتی توانسته است برخی املاک متعلق به او را تصاحب نماید. پیگیریهای قضایی این شهروند در زمان ناصرالدین شاه را به جایی نبرده و او ناگزیر شده است مجددا در دوره مظفرالدین شاه دست به دامن دربار و شخص اول مملکت شود. این فرمان در یکی از بایگانی های راکد قوه قضائیه نگهداری می شود و نویسنده با ارائه آن تلاش کرده است، اهمیت بایگانی های راکد قوه قضائیه و اسناد آنها را در مطالعات تاریخی نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Transcription of Mozaffareddin Shah Qajar Decree

نویسنده [English]

  • hosein zarrini
چکیده [English]

It is true that record is the most important tools in historical studies, because most of times an event's witnesses have to give a record for proving their statement. It is abvious that all records haven't equal values. Many factors effect on record appraisal like the personality of its producer. So, records which issued by Iranian kings are valuable.
This article introduces one of these important records that issued by Mozaffareddin Shah Qajar. It is valued from the history of Judgment point of view. One of the Esfahan citizens asserted that a merchant take possession of his estates by governmental authorities' assistance. His judicial prosecution was not answered in Naserddin Shah era. He had to follow his claim in Mozaffareddin Shah era again. This decree have preserved in one of Inactive Archives of Justice. The author tries to indicate the impor­tance of Inactive Archives and its records in historical studies by introducing it