پیمان بغداد و تاثیر آن بر روابط ایران و شوروی

نویسنده

چکیده

با شروع جنگ سرد در آغاز دهۀ 1950م، آمریکا و هم پیمان‌های غربی‌اش برای مقابله با خطر کمونیسم به اقدامات وسیعی دست زدند که یکی از آن‌ها ایجاد پیمان بغداد بود. در این میان عضویت ایران در این پیمان به عنوان یکی از کشورهای ضد کمونیسم و هم پیمان غرب، واکنش شدید اتحاد شوروی را برانگیخت و در پی آن روابط ایران و شوروی تیره شد. در این مقاله تاثیر پیمان بغداد بر روابط ایران و شوروی مورد کنکاش قرار گرفته و چگونگی آن روابط و سرانجامش پی‌جویی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Baghdad Agreement and Its Impact on Iran and the Former Soviet Union's Relations

نویسنده [English]

  • Mahmood Taher Ahmadi