آرشیو ملی یا اسناد ملی؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا (س)

2 کارشناس ادبیات فارسی

چکیده

در سراسر جهان، سازمان‌ها و مؤسساتی تاسیس شده که وظیفۀ آن‌ها جمع آوری، سازماندهی، نگهداری و اطلاع‌رسانی اسناد می‌باشد که آن اسناد را، افراد کشوری تولید کرده‌اند یا دربارۀ آنان پدید آمده است. این گونه سازمان‌ها، در کشورهای مختلف با عنوان‌های متفاوتی همچون مرکز اسناد ملی، مرکز مدارک ملی، مرکز مدارک و اسناد ملی، سازمان اسناد ملی، آرشیو ملی، سازمان آرشیو ملی، مرکز آرشیو ملی و مانند این‌ها، خوانده می‌شوند. وظایف و اهداف تمامی این سازمان‌ها - صرف نظر از کشوری که به آن تعلق دارند- یکسان است. در این مقاله، سعی خواهد شد، نخست وجوه مشترک و متمایز آرشیو و اسناد مشخص شود. آنگاه نامگذاری‌های متفاوت در این زمینه بررسی گردد. سپس عنوانی درخور و گویا برای این موضوع در کشورمان پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

National Archives or National Records?

نویسندگان [English]

  • Safiyeh Akrami 1
  • Ali Souri 2