بررسی شاخص‌های گفتمان وزارت محور در قرون میانۀ ایران تا روی کار آمدن تیموریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ ایران دورۀ اسلامی دانشگاه الزهرا (س) تهران

2 دانشیار تاریخ ایران دانشگاه الزهرا (س) تهران

چکیده

هدف: هدف از این مقاله بررسی جایگاه نهاد وزارت در طول تاریخ ایران دورۀ اسلامی و تعیین مولفه‌های شاخص‌گفتمان وزارت‌محور در قرون میانه ایران تا روی کار آمدن تیموریان است.
روش/رویکرد: این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی تاریخی و بر پایۀ منابع کتابخانه‌ای به تبیین این مسئله پرداخته است.
یافته‌ها و نتایج: طبق یافته‌های به دست آمده جایگاه وزارت در طول تاریخ ایران اسلامی علی‌رغم فراز و نشیب‌های بسیار در عرصۀ سیاسی، از منزلت ویژه‌‌ای برخوردار بوده است و در اندیشۀ سیاسی اسلام نیز به جایگاه نهاد وزارت و نقش وزیر تاکید شده است. این مساله خود زمینه‌ساز ظهور گفتمانی در منابع اسلامی شده که می‌توان آن را گفتمان وزارت‌محور نامید که مهم‌ترین مولفه‌های آن، خرد ملک‌داری و هنر نویسندگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey in the Indicators of Vizierate - Centered Discourse in the Middle Ages of Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rostami 1
  • Mahdi F. Monfared 2
چکیده [English]

Purpose: This study examines the position of the government entity of “Vizierate” and analyzes the indicators of vizierate-centered discourse throughout the Islamic era of Iran’s history, specifically through Iran’s middle ages up to the rise of the Timurid dynasty.
Methodology / Approach: This study has clarified the issue through historical descriptive method on the basis of library resources.
Conclusions: According to the findings of this study, throughout the Islamic era of Iran’s history the entity of “vizierate”, in spite of the ups and downs in the political arena, has had a dominant position. Also, in Islamic political thought, the position of “vizierate” and the role of the “vizier” have always been highlighted. The issue has broken new ground on a discourse in Islamic resources which could be called “vizierate-centered discourse”. The most important factors of “vizierate-centered discourse” are “the wisdom of statecraft” and “the art of writing”. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • vizierate
  • vizierate- centered discourse
  • the wisdom of statecraft
  • the art of writing