معرفی و مقایسه روش‌‌های استحکام‌‌بخشی اسناد کاغذی و پیشنهاد کاربرد نانوالیاف سلولزی به‌منظور حفاظت از این آثار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد و مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر تهران

2 استادیار گروه حفاظت و مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر تهران

3 استادیار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

4 کارشناس ارشد حفاظت و مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

چکیده

هدف: این مقاله با معرفی، توصیف و سپس مقایسه مهم‌ترین روش‌‌های معمول استحکام‌‌بخشی آثار کاغذی، زمینه و فرصت شناخت بیشتر برای حفاظت‌‌گران و آرشیوداران کتابخانه‌‌ها را فراهم و کاربرد خواص دو نانوماده جدید را در حفاظت از آثار کاغذی پیشنهاد نموده است.
روش/رویکرد پژوهش: شیو‌‌ه‌‌ تحقیق مورداستفاده، توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای، اطلاعات ضروری گردآوری و سپس داده‌‌های اکتسابی تحلیل‌شده است.
یافته‌‌ها و نتایج: مطالعه انجام‌شده در این مقاله نشان می‌‌دهد که روش‌‌های معمول در استحکام‌بخشی آثار کاغذی، هر یک واجد مزایا و معایبی هستند؛ بنابراین شناخت و آگاهی لازم برای حفاظت‌‌گران و آرشیوداران کتابخانه‌‌ها بسیار ضروری است. نانوالیاف سلولز دارای خواص فیزیکی و مکانیکی ویژه، سازگاری و دوام شیمیایی و ارزان‌قیمت هستند. کاربرد روش‌‌های مبتنی بر آهاردهی مجدد ازنظر سهولت در انجام و نیاز نداشتن به امکانات خاص، جایگاه ویژه‌‌ای دارند و به همین سبب، استفاده از پلیمرهای اترسلولزی و به‌ویژه پلیمر کلوسل‌‌جی، بیشترین سهم را دارد. با توجه به تمایل حفاظت‌‌گران به ارتقاء روش‌‌های سنتی و لزوم انجام تحقیقات نوین، کاربرد نانوالیاف سلولز به‌عنوان یک پوشش محافظ در ترکیب با پلیمر‌‌های اترسلولزی معرفی و پیشنهاد می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Introducing and Comparing Methods for Consolidation of Paper records and Suggesting the Use of Cellulose Nano-Fibers for Conservation of such records

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ghorbani 1
  • Koros Samanian 2
  • Maryam Afsharpour 3
  • Ali Asghar Sabet Jazari 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Purpose: This article describes and compares conventional techniques for consolidating paper materials and introduces and recommends two nano-techniques for the same purpose.
Method/Research Design: Library resources were used to collect data for this paper.
Findings: Conventional techniques have both advantages and disadvantages for consolidating the paper material. Practitioners need to have a thorough knowledge of such techniques. Cellulose nano-fibers have certain mechanical and physical advantages including compatibility, chemical stability, and low-cost. Techniques based on re-sizing are preferred for the ease of application. No sophisticated equipment is required for such techniques. Hence, application of ether-cellulose polymers and especially Klucel-G is recommended. Many conservators tend to apply traditional techniques, however, recent research has showed that application of cellulose nano-fibers as a protective nano-composite coating, combined with cellulose-ether polymers is more effective. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservation- Restoration
  • Paper materials
  • Libraries- Archives- Consolidation- Cellulose Nano-fibers
کتاب‌ها
-  پلندرلیت هارولد، جیمز؛ ورنر، آنتونی؛ امیل، آلفرد. (1972). حفاظت، نگهداری و مرمت آثار هنری و تاریخی. (چ2). (رسول وطن‌دوست، مترجم، 1392). تهران: دانشگاه هنر.
-  ریدرر، ژوزف. (1989). روش‌‌های جدید مرمت و نگهداری اموال فرهنگی. (ابوالفضل سمنانی و حمید فرهمند بروجنی، مترجمان، 1376). تهران: دانشگاه هنر.
-  کلایدزدیل، آماندا. (1982). مواد شیمیایی مورداستفاده در مرمت. (مریم باباشاهی، مترجم، 1379). تهران: هنر.
-  ناردی، آن لیه؛ وان دم، فیلیپ. (1989). راهنمای حفاظت، نگهداری و مرمت کاغذ. (ابوالحسن سرومقدم، مترجم). مشهد: مؤسسة چاپ آستان قدس رضوی.
-  نیکنام، مهرداد. (1363). آفت‌‌ها و آسیب‌‌های کتاب. تهران: مرکز اسناد و مدارک علمی.
-  همزه، یحیی؛ رستم‌‌پور هفتخوانی، اکبر. (1387). اصول شیمی کاغذ. تهران: دانشگاه تهران.
-  هوری، چارلز ولسون. (1991). مواد مورداستفاده در مرمت: حلال‌‌های آلی و چسب‌‌ها و جلاها. (ابوالفضل سمنانی و حمید فرهمند بروجنی، مترجمان، 1378). تهران: دانشگاه هنر.
مقاله‌ها
-  افشارپور، مریم. (1390). «روش‌‌های نوین شیمیایی و فیزیکی حفاظت و مرمت اسناد و کتب خطی در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران». نشریه کلیات کتاب ماه. 14(5)، صص72-77.
-  روحی عزیزی، مژده؛ وطن‌‌دوست، عبدالرسول؛ ملکیان، حمید. (1394). «شرحی بر مرمت سنتی آثار کاغذی در ایران». گنجینه اسناد. 25(3)، صص114-127.
-  علی‌‌نیای لاکانی، صهبا؛ افرا، الیاس. (1390). «نانوفیبر سلولز و بررسی کاربرد آن در بهبود ویژگی‌‌های کاغذ». اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
-  هادیلام، محمدمهدی؛ افرا، الیاس؛ قاسمیان، علی؛ یوسفی، حسین. (1392 الف). «تهیه و ارزیابی خواص نانوفیبر سلولز تهیه‌شده با روش آسیاب». نشریه پژوهش‌‌های علوم و فناوری چوب و جنگل، 20(2)، صص139-149.
-  هادیلام، محمدمهدی؛ افرا، الیاس؛ یوسفی، حسین. (1392 ب). «اثر استفاده از نانوفیبرهای سلولزی بر خواص کاغذ باگاس». نشریه جنگل و فرآورده‌‌های چوب، مجله‌‌ی منابع طبیعی ایران. 66(2)، صص 351-366.
-  هادیلام، محمدمهدی؛ افرا، الیاس؛ یوسفی، حسین؛ قاسمیان، علی. (١٣٩١). «بررسی رفتارهای مقاومتی و ممانعتی نانوکاغذهای نانوفیبرسلولز در مقابل رطوبت». اولین کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تهران- کرج، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی.
مجموعه مقالات
-   طیبی، ماندانا. (1386). «بررسی روش پوشینه‌‌گذاری در حفاظت از اسناد کاغذی» در مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی- فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری (آذر): تهران. صص 227-231.
پایان‌نامه
-  قربانی، مهدی. (1394). «ارزیابی و امکان‌‌سنجی کاربرد خواص فیزیکی و مکانیکی زیست نانوکامپوزیت الیاف سلولز به‌منظور استحکام‌‌بخشی آثار کاغذی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر.
منابع لاتین
-   Ardelean, Elena; Raluca Nicu; Doina Asandei and Elena Bobu. (2009). “Carboxymethyl-chitosan as consolidation agent for old documents on paper support”. European Journal of Science and Theology, 5 (4), pp67‑75.
-   Baglioni, Piero and Rodorico Giorgi. (2006). “Soft and hard nanomaterials for restoration and conservation of cultural heritage”. Soft Matter, 2, pp293–303.
-   Bansa, Helmut and Ritsuko Ishii. (1997). “The Effect of Different Strengthening Methods on Different Kinds of Paper”. Restaurator, 18 (2), pp51‑72.
-   Canadian conservation institute: CCI Notes 11/10. (1995). Encapsulation. Canadian heritage. Government of Canada. 4 pages.
-   Crespo, Carmen and Vicente Vinas. (1985). The preservation and Restoration of paper records and books: A ramp study with guidelines. General Information Programme and Unisist. UNESCO: Paris.
-   Favier, V. et al. (1995a). “Polymer nanocomposites reinforced by cellulose whiskers”. Macromolecules, 28 (18), pp6365-6367.
-   Favier, V. et al. (1995b). “Nanocomposite materials from latex and cellulose whiskers”. Polymers for Advanced Technologies, 6 (5), pp351‑355.
-   Francis W. R. (1896). Process of preserving records. U.S. Patent, No. 561503. June 2.
-   Henriksson, Marielle et al. (2011). “Novel nanocomposite concept based on cross-linking of hyperbranched polymers in reactive cellulose nanopaper templates”. Composites Science and Technology, 71, pp13–17.
-   Henry, Walter et al. (1988). Consolidation/Fixing/Facing. Chap. 23 in Paper Conservation Catalog. Washington D.C.: American Institute for Conservation Book and Paper Group.
-   Hummel, R. O. Jr. and W. J. Barrow. (1956). “Lamination and other methods of restoration”. Library Trends, 4, pp259-268.
-  Hanus, Jozef (1994). Changes in brittle paper during conservation treatment. Restaurator, 15. 46-54.
-   Klemm, Dieter, et al. (2011). “Nanocelluloses: A New Family of Nature-Based Materials”. Angewandte chemie international edition, 50, pp5438-5466.
-   Krapivina, Svetlana A.; Paskalov, Georgy Z.; Filippov, Alexander K. (1993). Gas plasma treatment for archival preservation of manuscripts and the like. U.S. Patent, No. 5262208. November 16.
-   Lee, K. et al. (2012). “High performance cellulose nanocomposites: comparing the reinforcing ability of bacterial cellulose and nanofibrillated cellulose”. ACS Applied Materials and Interfaces, 4 (8), pp4078-4086.
-   Lwamoto, Shinichiro; Kentaro, Abe and Hiroyuki Yano. (2008). “The Effect of Hemicelluloses on Wood Pulp Nanofibrillation and Nanofiber Network Characteristics”. Biomacromolecules, 9(3), pp1022–1026.
-   Moon, Robert J.;Ashlie Martini; John Nairn; John Simonsen and Jeff Youngblood. (2011). “Cellulose nanomaterials review: structure, properties and nanocomposites”. Chem. Soc. Rev, 40, pp3941–3994.
-   Munro, Susan Nash. (1993). Polyester Encapsulation. National Park Service Conserve O Gram, no. Number 13/3. Washington DC.
-   Petrea Puiu; Florin Ciolacu and Sorin Ciovica. (2010). “The evaluation of som consolidation agents applied in the conservation of graphical documents”. European Journal of Science and Theology, 6 (1), pp67-75.
-   Pinto, Ricardo J. B. et al. (2012). Composites of Cellulose and Metal Nanoparticles, Nanocomposites - New Trends and Developments.Chapter 4: Composites of Cellulose and Metal Nanoparticles. Book edited: Dr. Farzad Ebrahimi (Ed.), 73-96.
-   Roggia, Sally. (1999). William James Barrow: A Biographical Study of His Formative Years and His Role in the History of Library and Archives Conservation from 1931 to 1941.A Final Project Report for the Degree of Doctor of Library Science. Graduate School of Library Service in Columbia University: Columbia.
-   Shiah, tsangchyi; Lan-Sheng Kuo; Hong-Lin Lee; Ming-Hong Duh; Han Chien Lin. (2006). “Application of a Polyparaxylylene Coating Film for Strengthening Weak and Brittle Paper-based Cultural Relics”. Taiwan J for Sci, 21 (1), pp75-85.
-   Siqueira, G., J. Bras and A. Dufresne. (2010). “Cellulosic Bionanocomposites: A Review of Preparation, Properties and Applications”. Polymer Science Journal, 2(4), pp728-765.
-   Turaif, Hamad A. (2013). “Relationship between tensile properties and film formation kinetics of epoxy resin reinforced with nanofibrillated cellulose”. Progress in Organic Coatings, 76, pp477–481.
-   Wilson, William K. and B. W. Forshee. (1959). Preservation of Documents by Lamination. Washington: Department of commerce, National bureau of standards.
. . .