گزارش جناب آقای سید حسن شهرستانی رئیس سازمان اسناد ملی ایران در دیدار با ریاست محترم جمهوری


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • seyedhasan shahrestani
دوره 10، شماره 2 و 1
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است
شهریور 1379
صفحه 8-9
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1379
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1379
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1379