روزنامه مجلسی، اولین روزنامه ملی دوران مشروطیت

نویسنده

دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله، با هدف بررسی نقش مطبوعات بویژه روزنامه ها در روشنگری جامعه معاصر ایران، نگاهی گذرا و تاریخی به چاپ و انتشار و ممیزی مطبوعات در دوران قاجار دارد. روزنامه مجلس به عنوان اولین روزنامه ملی که در دوران پس از مشروطیت و از طرف دوره اول مجلس شورای ملی منتشر می شده است، معرفی می شود. اهمیت این روزنامه در انعکاس تحولات مجلس پس از به توپ بسته شدن آن، فرمان مظفرالدین شاه مبنی بر تاسیس روزنامه، زندگی سیاسی اجتماعی مدیریت روزنامه، محمدصادق طباطبائی فرزند میرزا سیدمحمد طباطبائی معروف به سنگلجی و سردبیر آن، ادیب الممالک فراهانی، موضوع هائی هستند که به آن پرداخته می شود. مشخصات روزنامه به تفکیک هدف، موضوع، سادگی، دوره تناوب، حق اشتراک، مبادله، نمایندگی و نحوه مکاتبه آورده شده است. در پایان، به پاره ای از مذاکرات مجلس که در این روزنامه انتشار یافته است، از جمله اهمیت مجلس، مخالفت با دیکتاتوری و استقراض اشاره شده، متن دو نامه وارده به آن روزنامه آورده می شود. تفاوت های دوره پنج جلدی این روزنامه که کتابخانه مجلس شورای اسلامی به تجدید چاپ آن همت گماشته، آخرین مطلبی است که به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Majles Newspaper, The First National Newspaper in the Constitutional Era

نویسنده [English]

  • gholamreza fadee
چکیده [English]

introduces Majlis newspaper as Iran’s first national newspaper, published after the Constitutional Revolution by the first National Consultative Assembly. Different issues are discussed in this article, including: the important role of the newspaper in informing the public of the changes taking place in the Consultative Assembly after it was bombed; the decree issued by Mozaffar al-Din Shah ordering the establishment of the newspaper; the socio-political life of the manager of the newspaper, Mohammad-Sadeq Tabatabaci, the son of Seyyed Mohammad Tabatabaei, known as Sanglaji; and the life of its editor in chief, Adib al-Mamalek Farahani. Different aspects of the newspaper are explained under categories such as: its aim and mission, circulation, subscription fee, methods of exchange, representation, and correspondence. The article also provides a number of discussions which took place inintroduces Majlis newspaper as Iran’s first national newspaper, published after the Constitutional Revolution by the first National Consultative Assembly. Different issues are discussed in this article, including: the important role of the newspaper in informing the public of the changes taking place in the Consultative Assembly after it was bombed; the decree issued by Mozaffar al-Din Shah ordering the establishment of the newspaper; the socio-political life of the manager of the newspaper, Mohammad-Sadeq Tabatabaci, the son of Seyyed Mohammad Tabatabaei, known as Sanglaji; and the life of its editor in chief, Adib al-Mamalek Farahani. Different aspects of the newspaper are explained under categories such as: its aim and mission, circulation, subscription fee, methods of exchange, representation, and correspondence. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The press/ Social role/ Civil society/Majlis newspaper/ The first National Consultative Assembly/ Content analysis/ Iran / Constitution/ The period of Minor Despotism/ Tabatabaei
  • Mohammad Sadeq/ Adib al-Mamalck Farahani