مشکلات و چالشهای آرشیو های دیداری و شنیداری در ایران

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

در این مقاله که با توضیح کوتاهی درخصوص پیدایش منابع دیداری و شنیداری و لزوم حفظ و نگهداری آنها شروع می شود، نویسنده به پیدایش نخستین آرشیو دولتی فیلم اشاره کرده، مشخصات آرشیودار دیداری و شنیداری را شرح داده، وظایف عمده سازمانهای آرشیوی دیداری و شنیداری را متذکر گردیده، برای اطلاع از روشهای منابع دیداری و شنیداری به معرفی آرشیو دیداری و شنیداری زلاندنو، و برای آشنائی با برخی فعالیتهای اساسی آرشیوهای دیداری و شنیداری به معرفی آرشیو دیداری و شنیداری تاریخ و فرهنگ بومیان استرالیا پرداخته، ضرورت شکل گیری انجمنهای حرفه ای در ایران، تدوین اصطلاحنامه فارسی در حوزه منابع دیداری و شنیداری به منظور ایجاد یکدستی در کار سازماندهی این گروه از منابع و تشکیل آرشیو ملی دیداری و شنیداری با هدف کاهش کاستیهای موجود و متابعت از رویه های یکسان در انجام وظایف مربوطه، ایجاد رشته دانشگاهی آرشیوداری، حفاظت از اطلاعات، رعایت استفاده منصفانه از منابع دیداری و شنیداری و مالکیت معنوی آثار بویژه منابع رقمی یادآور می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The problems and challenges of audiovisual archives in Iran

نویسنده [English]

  • sepideh fahimifar
چکیده [English]

This article begins with a short description of the emergence of audiovisual resources and the need for their preservation. It continues with the history of the establishment of the first governmental film archives. The characteristics of an audiovisual archivist and the major responsibilities of audiovisual archives are explained. As an example, the audiovisual archives of New Zealand are introduced. The audiovisual archives of the history and culture of Australian aboriginals is also presented to introduce some of the fundamental activities of audiovisual archives. The article concludes with the need for audiovisual professional communities in Iran, creation of a Farsi thesaurus in the field of audiovisual resources, establishment of national audiovisual archives, curriculum development for academic archival studies, fair use of audiovisual resources and protection of copyright of these resources with special emphasis on digital resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Specialized archives/audiovisual archives/ professional communities/ national archives/ archival education/ New Zealand/ Australia/ Islamic Republic of Iran Broadcasting/ National Library and Archives of I.R. Iran