تحقیقات تاریخی: بازنگری در پرونده ای از امیر موید سواد کوهی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

چکیده

در آستانهء جنگ جهانی اول،دامنهء تجاوزات روسها در مازندران گسترش یافت و اراضی سوادکوه هم مورد تعرض آنها قرار گرفت.شیرگاه معروف به دروازهء مازندران،در اواخر 1332 ق./1914م.به دست ژنرال‌ پاتایوف روسی تصرف شد؛اما با تلاش اولیای دولت و امیر مؤید و حامیانش،روسها از اهالی شیرگاه بود و در مقابل پیشنهاد امیر مؤید،نمایندهء مجلس شورای ملی به دولت مبنی بر اجاره دادن خاصلجات به سیف الله خان‌ سرتیپ(مستأجر سابق آن بلوک)،بخشی از اهالی ناراضی شیرگاه،ادعا کردند که قبل از ورود روسها،مورد تعدی و تجاوز افراد امیر مؤید قرار گرفته‌اند.در این نوشتار،با رویکرد بررسی جایگاه تاریخی این شکایات، نخست به داوری برخی از نویسندگان راجع به این اسناد پرداخته می‌شود و پس از آن،با نگاهی به حضور روسها در مازندران در اواخر دورهء قاجار،مسئلهء مقابلهء امیر مؤید با روسها در سوادکوه،سیر رخدادهای منجر می‌شود که مسائل موجود در مناسبات امیر مؤید و بستگانش با رعایا،پر رنگ‌تر از آنچه واقعیت داشته،منعکس‌ شده است،و همراهان پاتایوف هم در آن بی تأثیر نبوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review of a File on Amirmoayed - Savadkoohi

نویسنده [English]

  • mostafa noori
چکیده [English]

On the eve of the First World War, the invasion of Mazandaran by Russia expanded and the lands of Savadkooh were also attacked by Russians. Shirgah, known as “the Gate of Mazandaran”, was conquered in 1914 by the Russian general, Patayov. However, attempts of government officials, Amirmoayed and his advocates, led the Russians to temporarily leave. Some inhabitants of Shirgah were against the presence of Amirmoayed and his relatives, once again, in Shirgah. After Amirmoayed (a member of the parliament) suggested the government to rent its public domains to Seifollah Khan Sartip (the previous tenant of that district), some of the discontented residents of Shirgah claimed that supporters of Amirmoayed had encroached upon them before the entrance of Russians. In this paper, with the aim of evaluating the historical status of these complaints, firstly the judgments of some authors about these records are taken into account. After that, considering the presence of Russians in Mazandaran during the late Qajar era, the encounter of Amirmoayed and the Russians in Savadkooh, the events which brought about the complaints of inhabitants of Shirgah, and finally, ejecting Russians from Savadkooh is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political fight
  • Mazandaran (Savadkooh)
  • Amirmoayed Savadkoohi
  • Russians