بررسی نسخه های خطی و مرقعات ایرانی سده های هشتم تا دهم هجری در موزه توپقال پیسرای استانبول

نویسنده

دکترای فلسفه و علوم هنری و استادیار دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

شناخت ما از موزهء توپقاپیسرای استانبول،به واسطهء دارا بودن مجموعه‌ای غنی از آلبومهای نگارگری و نسخه‌های خطی نفیس ایران و بیش‌تر مربوط به عصر شکوهمند و طلائی نگارگری،می‌باید برای ما از اهمیت‌ ویژه‌ای برخوردار باشد. بررسی،شناسائی و ردیابی آثار با ارزش نسخ خطی در موزهء توپقاپی از سده‌های هشتم تا دهم هجری-که‌ مصادف با دورهء تیموریان است-می‌تواند هنر پژوهان،محققان و منتقدان هنری تاریخ ایران را با ویژگیهای‌ تصویری،زیبا شناختی و اصول هنرهای تجسمی شماری از آثار آن دوره-که در این مجموعهء هنری موجود است-آشنا سازد.در پژوهش پیش رو،با معرفی هیجده نسخه از مکتب هرات در موزهء یاد شده،به این مهم‌ پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • parisa shadghazvini