میرزا جوادخان سعدالدوله

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ و عضو هیئت علمی کتابخانه ملی

چکیده

میرزا جواد خان سعد الدوله،از رجال مؤثر در حوادث دوران مشروطه است.دربارهء وی،گفته‌های متفاوت و گاه‌ متناقضی مطرح شده که از او چهره‌های مبهم در حوادث آن ایام ساخته است.نحوهء رفتار او با طرفداران مشروطه و مخالفان آن و موضع خود وی در این میان،موضوع مورد بحث بسیاری از منابع دورهء قاجاریه است.و با آشکار شدن اسناد و مدارک نو،گوشه‌های جدیدی از زندگی سیاسی این فرد مؤثر در تاریخ معاصر ایران،روشن خواهد شد. در مقالهء حاضر،سعد الدوله در نامه‌ای خطاب به مجلس شورای ملی،به یادآوری تلاش‌هایش در وقایع سیاسی‌ زمان خود پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mirza Javad Khan Sa’d-Al-Douleh

نویسنده [English]

  • hurieh saeidi
چکیده [English]

Mirza Javad Khan Sa'd-Al'Douleh was an efficient persons in Constitution events. There are different statements about him. His behaviors with pros and cons of Constitution and His position in this concern, is the subject of discussion in several sources of Qajar era. Finding new records indicate new aspects of his political life in Iran contemporary history.In this article, Sa'd-Al-Douleh reminded his efforts in historical events of that time by his letter to the National Consulative