عارف، حنجره انقلاب مشروطه (نگاهی به تاثیر انقلاب مشروطه بر موسیقی ایران)

نویسنده

چکیده

انقلاب مشروطه بر همه ابعاد مادی و معنوی زندگی ایرانیان تأثیر عمیقی نهاد. امروز که صد سال از این واقعه می گذرد بر همگان معلوم شده که اگر تأثیرات فرهنگی آن، هم سنگ تأثیرات سیاسی نباشد کمتر از آن نیست. این مقاله می کوشد این تأثیر را بر هنر موسیقی موشکافی کرده و نگاهی هم به زندگی و آثار عارف قزوینی شاعر و نغمه سرای دوره مشروطه داشته باشد. مولف کوشیده تا از آثار وی، دیسکوگرافی (Discography) کاملی به عنوان مصادیقی از سند ارایه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Aaref the Larynx of the Constitutional Revolution (A Glance at Impact of Revolution on Persian Music)

نویسنده [English]

  • aghaeepour shaharam
چکیده [English]

Constitutional revolution impacts the Iranian style of life in all spiritual and physical aspects in broad sense.Passing a - hundred year of this important event, we can easily realize that aside from political changes, this movement has left its traces on our culture, art and music.This paper studies the impact of constitutional revolution on music and introduces the charac­ter of Aaref Qazvini as poet and musician of that period.The author attempts to present a disco - graphic sample of this artist’s work.