قتل علی اصغر خان امین السلطان (نخست وزیر مشروطه)

نویسنده

چکیده

ترور میرزا علی اصغر خان امین السلطان از پر سر و صداترین رویدادهای دوره نخست مشروطیت به شمار می رود، او که توسط محمد علی شاه از اروپا فراخوانده شده و به مقام صدارت عظمی منصوب شده بود تلاش داشت تا با ایجاد تقرفه در مجموعه مشروطه خواهان – به قول خود – به تعطیلی آن همت گمارد. در مقابل نیز عده ای از مشروطه طلبان اندیشه برکناری و یا قتل او را برنامه ریزی نموده و در نهایت به دست عباس آقای تبریزی به این هدف جامه عمل پوشاندند. این مقاله درصدد است تا ضمن معرفی خاندان امین السلطان، چگونگی ترور، عوامل مشارکت کننده، هویت قاتل و وقایع پس از قتل او را بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Murder of Ali Asghar Khan Aminolsoltan (Prime Minister of Constitutional Revolution)

نویسنده [English]

  • mohamadmehdi aghakhani
چکیده [English]

One of the most surprised events in the constitutional period was the terror of the Mirza Ali Asghar Aminolsoltan.He was summoned from Europe by Mohammad Ali Shah and appointed by him as prime minister.Aminolsoltan was trying to dissociate the constitutionalism in Iran, due to this attitude some of the constitutionalists decided to kill him and finally he was killed by Abbass Aqa Tabrizi.This paper introduces the Aminolsoltan family, his terror project, identity of his murderer and the events happened after his terror.