کاشان در زمان ناصر الدین شاه و مشروطیت

نویسنده

چکیده

در آغازسلطنت ناصرالدین شاه میرزا فضل الله امیر دیوان برادر میرزا آقا خان وزیر لشکر حکومت کاشان را داشت، در طول پنجاه سال سلطنت ناصرالدین شاه، این شهر از سه نظر، بیشتر معروفیت پیدا کرد، یکی عزل، تبعید و قتل میرزا تقی خان امیر کبیر در کاشان است و دیگری تأسیس شرکت اسلامیه که برای اولین بار با هدف تولید منسوجات ایرانی، در این شهر پا گرفت، و سوم مسئله بابیت و فعالیت آنها در کاشان می باشد. در این مقاله به صورت مفصل به این سه مقوله و به ویژه چگونگی قتل امیر کبیر پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Kashan City in Constitutional Period and Naser-al- din Shah Reign

نویسنده [English]

  • parviz rajabi
چکیده [English]

By the advent of the Naser-al-din Shah Soverignity, Mirza Fazlollah brother of Mirza Aqa Khan was minister of defense of Kashan Region.Kashan became famous for three prospects during the fifty years rules of Naser-al-din Shah on Iran: Firstly .deposai, exile and the murder of Mirza Taqi Khan Amir Kabir placed in this city, secondly the establishment of the first textile company by the name of Eslamiyeh corporation was in Kashan and thirdly because of Bahahist movement which initiated from this city.This paper describes these three factors focusing on process of Amir Kabir Murder in Kashan.