خاطرات و سفرنامه‌های خارجیان دربارۀ ایران در دوره‌های مختلف

نویسنده

چکیده

تعداد زیادی از خارجیانی که به ایران سفر کرده‌اند، سفرنامه‌هایی دربارۀ دیدار خود از ایران نوشته‌اند که بسیاری از آن‌ها به فارسی ترجمه شده و در دسترس فارسی‌زبانان قرار گرفته است. در این مقاله افزون بر فهرست کتاب‌های مربوط به ایران که در حراج روزهای سیزدهم و چهاردهم اکتبر 1998، در لندن به معرض فروش گذاشته شد، فهرست مفصلی را که جرج کرزن از کتاب‌هایی که دربارۀ تاریخ ایران و سفرنامه‌ها تهیه کرده است، درج شده که به لحاظ آشنایی محققان با این نوع کتاب‌ها حائز اهمیت زیادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Itineraries Written by Foreign Visitors of Iran

نویسنده [English]

  • Ahmad Hashemian