آرشیو در سفرنامه‌های ایرانی دورۀ قاجار (از ابتدای قاجار تا مشروطه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای تاریخ ایران دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

واژۀ آرشیو، از جمله کلماتی است که در اثر مراودات ایرانیان با کشورهای اروپائی متداول شد. بنابراین آگاهی از جنبه‌های مختلف طرح آن، اهمیت بسزائی در مطالعات آرشیوی دارد. سفرنامه‌های ایرانی، از جمله منابعی هستند که آگاهی‌های اولیۀ ایرانیان دربارۀ پدیده‌های نوظهور را انعکاس می‌دهند. از این رو، این منابع در بررسی آرشیو نیز شایان توجه هستند. در این مقاله نویسنده می‌کوشد با بررسی سفرنامه‌های ایرانیانی که از ابتدای دورۀ قاجار تا مشروطه به اروپا سفر کرده‌اند و خود به چند دسته تقسیم می‌شوند، نشان دهد آرشیو تا چه حد مورد توجه این سفرنامه‌نویسان بوده است. نکتۀ جالب توجه حاصل از این بررسی بیانگر این است که آرشیو، از نگاه سفرنامه‌نویسان ایرانی دور مانده است. گفتار حاضر، همچنین در صدد طرح این سؤال که چرا آرشیو از نگاه سفرنامه‌نویسان ایرانی - که در دورۀ تاریخی مزبور، عازم کشورهای اروپائی شدند و به توصیف امور بسیاری از آن کشورها پرداختند - مغفول مانده و نیز پاسخ به آن است. به نظر نویسنده، بی‌توجهی به آرشیو، ریشه در شرایط تاریخی ایرانیان و نحوۀ نگرش آنان به مظاهر تمدن کشورهای اروپائی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Archives in Iranian Itineraries of Qajar Era (From the Beginning of the Qājār Era up to the Constitutional Revolution)

نویسنده [English]

  • Soheila Safari
چکیده [English]

The word “archive” became widespread in Iran after communication of Iranians with European


countries. Therefore, finding out about different usages of this word is of high importance


in archival studies. Iranian itineraries are among resources which reflect the early perception


of Iranians about new phenomena. Therefore, these resources are also significant in studying


archives. In this article, by studying the itineraries of Iranians who traveled to Europe from the


beginning of the Qajar era up to the Constitutional Revolution (and are themselves divided to a


number of groups), the author tries to indicate how much consideration was given to archives


by itinerary writers. The notable finding of this study is that Iranian itinerary writers did not


pay much attention to archives. The present article also brings up the question of why archives


have not been noticed by Iranian itinerary writers, who traveled to European countries in the


mentioned historical period and described lots of phenomena in those countries? In the author’s


point of view, neglecting archives was due to the historical conditions of Iranians and their

 

viewpoint on manifestations of civilization in European countries.


(From the Beginning of the Qājār Era up to the Constitutional Revolution)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archives/ Itineraries/ Iranians/ Qajar era/ Europe/ Travel