مقایسه برخی نرم‌افزارهای آرشیوی داخلی و خارجی: در جستجوی الگوئی مناسب در طراحی نرم‌افزاری برای مراکز آرشیوی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در عصر حاضر، نگاه سنتی به آرشیوها متحول شده است. یکی از مسایلی که امروزه مورد توجه آرشیوها قرار گرفته، مدیریت منابع آرشیوی است؛ به گونه‌ای که کاربران بتوانند در حداقل زمان به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. لیکن گزینش نرم‌افزار مناسب مراکز آرشیوی، امری پر چالش برای آرشیوداران شمرده می‌شود. پژوهش حاضر، به بررسی تطبیقی نرم‌افزارهای آرشیوی داخلی و خارجی پرداخته است. نکته‌ای که آشکارا می‌توان در نرم‌افزارهای داخلی مدعی مدیریت منابع آرشیوی مشاهده کرد، این است که اغلب آن‌ها بر مواد کتابخانه‌ای تاکید و تمرکز دارند و تا حد بسیار اندکی نیز، نظری بر نیازهای آرشیوداران داشته‌اند، بدون این که از استانداردهای ویژه مدیریت منابع آرشیوی استفاده کنند. بنابراین، در این خصوص پیشنهاد می‌شود یا امکانات و قابلیت‌های جدید نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای جهت مدیریت منابع آرشیوی توسعه و گسترش یابند یا این که اساسا نرم‌افزار مخصوص مدیریت منابع آرشیوی بر اساس استانداردهای موجود و نیازهای مراکز آرشیوی، تهیه و در اختیار این مراکز گذاشته شود. مقاله حاضر، در انتها پیشنهاد می‌کند که مراکز آرشیوی ایران، برای این که بتوانند به نرم‌افزار جامع و یکپارچه‌ای در حوزه مدیریت منابع آرشیوی دست یابند، چه ملاک‌هایی را باید مد نظر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Some Iranian and Non-Iranian Archival Software: Looking for a Proper Model for Designing a Software for Archival Centres of Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Kokabi 1
  • Farideh Osareh 1
  • AmirReza Asnafi 2
چکیده [English]

The traditional view of archives is changing. One of the issues considered today by archives is enabling users of archival resources to access the information they require in the minimum of time. Therefore choosing software suitable for archival centres is a challenging task for archivists. This research carries out a comparative study of Iranian and non-Iranian archival software.
An evident characteristic of Iranian programs which claim to be designed for management of archival resources is that most of them insist and focus on library material. They deal with requirements of archivists to only a very limited extent and don’t meet standards of archival resources management. Therefore it is suggested to either expand the capabilities and features of library programs so that they may be used for the management of archival resources, or to prepare programs specifically designed for management of archival resources, based on existing standards and needs of archival centres, and to provide these centres with such programs. This paper finally suggests some criteria that archival centres in Iran should consider for developing a comprehensive and integrative program in the field of archival resources’ management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • archival software
  • archival centres of Iran
  • management of archival resources