تجارت بوشهر و راه‌های تجاری آن در سال‌های 1293 - 1324ش. / 1914 - 1945م.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران دورۀ اسلامی دانشگاه اصفهان

چکیده

حوزه خلیج فارس به عنوان منطقه‌ای راهبردی، از اهمیت و جایگاه تاریخی ویژه‌ای همواره برخوردار بوده است. این منطقه، از روزگار باستان تاکنون، به لحاظ تجارت و منابع غنی خود، مورد توجه دیگر اقوام و ملل بوده و می‌باشد. به همین دلیل، در معرض رقابت و کشمکش کشورهای دیگر قرار دارد. بوشهر، از جمله شهرهای بندری خلیج فارس است که بعد از سقوط صفویان در دوره‌های افشاریان و زندیان، پس از کاهش اهمیت تجاری بندرعباس، مورد توجه دولت‌های خارجی قرار گرفت. در دوره قاجارها نیز، این بندر به لحاظ ساحل، تشکیلات اداری و ارتباط با شیراز، از جایگاه ویژه‌ای در میان بندرهای جنوب برخوردار بود. همین موضوع، سبب شد تا شمار بسیاری از کشورها، دست به تاسیس شرکت‌های تجاری و حتا کنسولگری در این شهر ساحلی بزنند. این مقاله، بر آن است تا به بررسی چرایی و چگونگی رونق و کسادی اقتصاد بندر بوشهر در سال های 1293- 1324 ش./ 1914- 1945 م. بپردازد و به روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای، به تبیین تجارت و مسایل و مشکلاتی که در تجارت بوشهر و راه‌های تجاری آن از سال‌های 1293- 1324 ش./ 1914- 1945 م. وجود داشته، بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Booshehr's Commerce and its Trade Routes from 1914 to 1945

نویسندگان [English]

  • Morteza Dehqannejad 1
  • Zarifeh Kazemi 2
1
2
چکیده [English]

The Persian Gulf area, as a strategic region, has always had a special importance and historical position. From ancient times to the present, this region has been noticed by other nations and ethnicities due to its commerce and its valuable resources. That is why it has been subject to competition and struggle among other countries.
Booshehr is one of the ports on the Persian Gulf which came to the attention of foreign governments after the fall of the Safavid Dynasty and during the Afsharid and Zand eras when the commercial significance of Bandar Abbas Port had decreased. Also, in the Qajar Era this port had a special position among the ports of the south of Iran due to its coastal location, administrative organization and connection to Shiraz. These factors led many countries to set up commercial corporations and even consulates in this coastal city.
This paper aims to study the why and how of the growth and recession of Booshehr Port’s economy from 1914 to 1945, to discuss its commerce, and consider problems which existed in the commerce of Booshehr and its trade routes during this period. It is based on library resources and uses the descriptive-analytic method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • Booshehr
  • trade route
  • commerce
  • security